O funduszach unijnych i KPO – relacja i zapis wideo seminarium FRL

Display frl sem23 www
Czego można spodziewać się w systemie finansowania projektów samorządowych – o tym mówiono podczas XXIII seminarium Forum Rozwoju Lokalnego poświęconego funduszom UE 2021-2027 oraz KPO.

Pierwsze tej jesieni seminarium Forum Rozwoju Lokalnego cieszyło się dużym zainteresowaniem – wzięło w nim udział bezpośrednio oraz obserwując transmisję na facebooku ponad 400 przedstawicieli miast. Sprawił to niewątpliwie wyjątkowo aktualny i gorący temat, jaki Związek Miast Polskich postanowił tym razem podjąć: „Finansowanie Rozwoju Terytorialnego z funduszy UE 2021-2027 oraz Krajowego Planu Odbudowy”. Wybrano go na wyraźne sygnały od miast.

- Staramy się dziś przedstawić tę wiedzę w najbardziej użyteczny sposób - powiedział Tomasz Potkański, zastępca dyrektora ZMP. Dlatego podczas seminarium nie były omawiane po kolei wszystkie instrumenty finansowe dostępne dla miast, ale eksperci ZMP pokazali uczestnikom, jaka potrzeba samorządu może być finansowana przy pomocy którego instrumentu. Omówiono więc sposoby finansowania projektów w dziedzinach: zielonej transformacji, infrastruktury (drogowej i wodno-kanalizacyjnej), gospodarki (w tym rolnictwa), edukacji, zdrowia, włączenia społecznego i rynku pracy, rewitalizacji, kultury i turystyki oraz transformacji cyfrowej. Przedstawione zostały także instrumenty terytorialne jako mechanizmy wsparcia rozwoju terytorialnego - rodzaje tych instrumentów (ZIT, RLKS, inne), warunki ich stosowania (rodzaje strategii); powiedziano także, gdzie można znaleźć regulacje (Umowa Partnerstwa i ustawa wdrożeniowa).

Dzięki funduszom unijnym miasta mogą podejmować działania rozwojowe na wielu płaszczyznach, a obecnie w dobie pandemii szybko reagować i skutecznie przeciwdziałać jej skutkom. W trakcie seminarium eksperci ZMP oraz specjaliści z Ministerstwa Funduszy i Polityki regionalnej przedstawili aktualny stan wiedzy na temat dostępności środków unijnych w Polsce w nowej perspektywie finansowej – w projekcie Umowy Partnerstwa 2021-2027, programach krajowych i regionalnych, jak również w Krajowym Planie Odbudowy.

Dzięki temu miasta mogą rozeznać, w jakim zakresie wpisują się swoimi działaniami w cele UE, na jakie kierunki w zarządzaniu strategicznym powinny zwracać uwagę, na jakie dziedziny i rodzaje inwestycji będzie można pozyskać dofinansowanie oraz jak skutecznie przygotowywać się do wnioskowania o nowe środki.

Zachęcamy do obejrzenia relacji wideo z seminarium (poniżej) oraz do zapoznania się z prezentacjami prelegentów (w załączeniu). Na stronie Forum Rozwoju Lokalnego znaleźć można dodatkowo wszystkie prelekcje i wystąpienia z ostatniego seminarium podzielone na kategorie: „Okiem eksperta” i „Dobre praktyki”.


Przypomnijmy, że cykl seminariów jest realizowany w ramach Programu „Rozwój lokalny” wdrażanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach III edycji Funduszy norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. FRL to uruchomiona przez Związek Miast Polskich otwarta platforma samorządowo-rządowo-eksperckiej debaty oraz zintegrowany pakiet działań służących promocji podejścia oraz narzędzi zrównoważonego i endogennego rozwoju lokalnego.

Zapraszamy do zapoznania się z ogólną koncepcją FRL, nagraniami oraz innymi materiałami z poprzednich spotkań na nowym serwisie internetowym FRL - http://www.forum-rozwoju-lokalnego.

(epe)

Załączniki:
Program seminarium
Projektowane zasady realizacji zadań ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 - Agnieszka Kapciak, MFiPR
Komentarz ZMP do projektu ustawy wdrożeniowej - Jarosław Komża, ZMP
Zielona Transformacja - Agnieszka Dawydzik, Justyna Wieczorkiewicz-Molendo, ZMP
Infrastruktura - Jacek Woźniak, Justyna Wieczorkiewicz-Molendo, ZMP
Gospodarka - Agnieszka Dawydzik, Grzegorz Kamiński, ZMP
Rozwój społeczny - Agnieszka Dawydzik, Grzegorz Kamiński, ZMP
Kultura, turystyka, dziedzictwo kulturowe, rewitalizacja - Jacek Woźniak, ZMP
Cyfryzacja - Agnieszka Dawydzik, Justyna Wieczorkiewicz-Molendo, ZMP
Instrumenty terytorialne mechanizmem wsparcia rozwoju terytorialnego - Jarosław Komża, ZMP
Przykład IZ RPO - Marek Orszewski, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Pozostałe aktualności

Lokalne środowisko przyrodnicze
Thumb 1 3 foto dzierzoniow pl
Jak realizować Światowe Cele Zrównoważonego Rozwoju w miastach - relacja i zapis wideo seminarium
Ze studia w Dzierżoniowie transmitowane było ostatnie już seminarium online z cyklu przygotowujących polskie miasta do 11. sesji Światowego Forum Miejskiego. Mówiliśmy o Światowych Celach Zrównoważ...
Mieszkalnictwo
Thumb 1 3 foto fb r sze emej
Mieszkalnictwo i dziedzictwo poprzemysłowe – relacja i zapis wideo seminarium FRL
ZASOBY MIAST były tematem seminarium Forum Rozwoju Lokalnego. Było to czwarte już spotkanie organizowane przez Związek Miast Polskich w ramach przygotowań do Światowego Forum Miejskiego (WUF11), kt...
Lokalne środowisko przyrodnicze
Thumb 1 3 www    dzierzoni w
Jak realizować Światowe Cele Zrównoważonego Rozwoju w miastach – zapraszamy na transmisję seminarium
Dziś o godz. 10 zapraszamy do oglądania transmisji seminarium online w ramach Forum Rozwoju Lokalnego – ostatniego z cyklu przygotowujących polskie miasta do 11. sesji Światowego Forum Miejskiego.
Mieszkalnictwo
Thumb 1 3 grafika www wa brzych
Mieszkalnictwo i dziedzictwo poprzemysłowe – zapraszamy na transmisję seminarium
Dziś o godz. 10 zapraszamy do oglądania transmisji seminarium online w ramach Forum Rozwoju Lokalnego – kolejnego z cyklu przygotowujących polskie miasta do 11. sesji Światowego Forum Miejskiego.
Mieszkalnictwo
Thumb 1 3 grafika www wa brzych
Mieszkalnictwo i dziedzictwo poprzemysłowe – OSTATNI DZIEŃ REJESTRACJI na seminarium FRL
ZASOBY MIAST będą tematem seminarium Forum Rozwoju Lokalnego – kolejnego organizowanego przez ZMP przed Światowym Forum Miejskim w Katowicach. Dziś ostatni dzień rejestracji na to spotkanie.
Lokalne środowisko przyrodnicze
Thumb 1 3 www    dzierzoni w
Jak realizować Światowe Cele Zrównoważonego Rozwoju w miastach – dziś OSTATNI DZIEŃ REJESTRACJI na seminarium FRL
O wdrażaniu światowych celów zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym będziemy rozmawiać podczas kolejnego seminarium FRL, na które Związek zaprasza miasta w ramach przygotowań do Światowego For...

Partnerzy