PPP. Seminarium Forum Rozwoju Lokalnego – relacja i prezentacje

Display foto seminarium ppp
23 września Związek Miast Polskich zorganizował kolejne seminarium on-line poświęcone rozwojowi małych i średnich miast. Rozmawiano o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Związek Miast Polskich zorganizował w ramach Forum Rozwoju Lokalnego (FRL) kolejne dziewiąte seminarium on-line z cyklu „Uruchomienie endogennych potencjałów warunkiem rozwoju małych i średnich miast w Polsce” pod tytułem „Partnerstwo publiczno-prywatne jako narzędzie wspierania endogennych potencjałów lokalnych”.
Seminarium odbyło się podczas drugiego dnia Międzynarodowego Forum PPP zorganizowanego tym razem w formule on-line przez Miasto Płock.

- W Programie „Rozwój lokalny” zbliża się już ten momentu, kiedy przejdziemy od fazy projektowania do fazy realizacji. 30 października miasta będą składać kompletne propozycje projektów i później będzie ta możliwość, żeby 15 miast otrzymało całkiem znaczące środki na realizacje swoich projektów – mówił otwierając seminarium Maciej Aulak, dyrektor Departamentu Programów Pomocowych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.- 117 mln euro, które mamy do podzielenia między miasta to znacząca kwota, ale zdajemy sobie sprawę, że to nie wystarczy na zaspokojenie wszystkich potrzeb miast. Stąd nasze zainteresowanie partnerstwem publiczno-prywatnym jako jedną z możliwych odpowiedzi na konieczność źródeł finansowania miejskich inwestycji.

O niezaspokojonych potrzebach inwestycyjnych mówi także zastępca prezydenta miasta Płocka, Jacek Terebus, pełniący także funkcję Przewodniczącego Komisji PPP Związku Miast Polskich. Właśnie w obszarach, w których istnieją niezaspokojone potrzeby inwestycyjne, a dostępność środków, także zewnętrznych jest niewystarczająca, otwiera się pole do działania dla partnerstw publiczno-prywatnych. – Obserwując rynek PPP w Polsce, biorąc pod uwagę działania w tym zakresie samorządów i ilość toczących się postępowań, śmiało możemy powiedzieć, że partnerstwo publiczno-prywatne staje się nowoczesnym narzędziem zarządczym w JST – stwierdza. – PPP identyfikuje i wzmacnia potencjały miast, a także pozwala rozwijać te kierunki, które w polityce długofalowej mają znaczenie dla mieszkańców.

Właśnie wzmacnianiu potencjałów rozwojowych średnich i małych miast przy pomocy projektów realizowanych w formule PPP poświęcone było kolejne seminarium Forum Rozwoju Lokalnego. Uczestniczący w nim paneliści – praktycy z samorządów i partnerzy prywatni – pokazywali na konkretnych przykładach zrealizowanych inwestycji, co takie partnerstwo dało obu stronom, jak zainspirowało partnerów do kolejnych działań i wyzwań. 

Pokazane przykłady poprowadziły uczestników spotkania do kilku wniosków. Po pierwsze w szerszej skali niż mogłoby się wydawać zaczynają powstawać projekty pakietowe. Ich cechą jest, że dwa samorządy wspólnie wybierają jednego partnera prywatnego do realizacji swoich odrębnych projektów. Po drugie samorządowcy zgadzają się, że warto dbać o te mniejsze projekty realizowanego w formule PPP, gdyż one często budują i wzmacniają potencjał lokalnych firm. Po trzecie stwierdzono, że formuła PPP jest dla osób pracowitych i ambitnych. Jednocześnie niesie ze sobą wielki potencjał edukacyjny. – Każdy od każdego może się czegoś nauczyć – mówił Marcin Skwierawski, wiceprezydent Sopotu.- Urzędnicy każdego miasta, które przeszło PPP stają się specjalistami i ekspertami. 

Obecnie najwięcej projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego jest w sferze samorządowej. To miasta, ale jak pokazał przykład prezentowany podczas seminarium – także gminy wiejskie – mogą i realizują projekty PPP. Jest w tej dziedzinie duża różnorodność – dużo zależy od warunków lokalnych,a także od aktywności ludzi.

Zapis wideo seminarium - https://www.facebook.com/Zwiaz... 
Zachęcamy do obejrzenia prezentacji i filmów pokazanych podczas seminarium – poniżej oraz w załącznikach: 

Dziękujemy miastom za transmitowanie seminarium oraz udostępnianie naszych postów związanych z tym wydarzeniem na Facebooku!

Przypomnijmy, że Forum Rozwoju Lokalnego to zintegrowany pakiet działań i przedsięwzięć służących promocji podejścia oraz narzędzi zrównoważonego i endogennego rozwoju lokalnego. Działania te prowadzone są w ramach realizowanego przez Związek Miast Polskich projektu predefiniowanego, będącego częścią Programu „Rozwój lokalny”.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Forum Rozwoju Lokalnego wspierane są statutowymi działaniami ZMP skierowanymi na budowanie kultury zarządzania rozwojem lokalnym.

Załączniki:
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Kobylnicy
Sierpc - Centrum Kulturalno-Rekreacyjne
Sopot - Centrum Haffnera

Pozostałe aktualności

Lokalne środowisko przyrodnicze
Thumb 1 3 foto dzierzoniow pl
Jak realizować Światowe Cele Zrównoważonego Rozwoju w miastach - relacja i zapis wideo seminarium
Ze studia w Dzierżoniowie transmitowane było ostatnie już seminarium online z cyklu przygotowujących polskie miasta do 11. sesji Światowego Forum Miejskiego. Mówiliśmy o Światowych Celach Zrównoważ...
Mieszkalnictwo
Thumb 1 3 foto fb r sze emej
Mieszkalnictwo i dziedzictwo poprzemysłowe – relacja i zapis wideo seminarium FRL
ZASOBY MIAST były tematem seminarium Forum Rozwoju Lokalnego. Było to czwarte już spotkanie organizowane przez Związek Miast Polskich w ramach przygotowań do Światowego Forum Miejskiego (WUF11), kt...
Lokalne środowisko przyrodnicze
Thumb 1 3 www    dzierzoni w
Jak realizować Światowe Cele Zrównoważonego Rozwoju w miastach – zapraszamy na transmisję seminarium
Dziś o godz. 10 zapraszamy do oglądania transmisji seminarium online w ramach Forum Rozwoju Lokalnego – ostatniego z cyklu przygotowujących polskie miasta do 11. sesji Światowego Forum Miejskiego.
Mieszkalnictwo
Thumb 1 3 grafika www wa brzych
Mieszkalnictwo i dziedzictwo poprzemysłowe – zapraszamy na transmisję seminarium
Dziś o godz. 10 zapraszamy do oglądania transmisji seminarium online w ramach Forum Rozwoju Lokalnego – kolejnego z cyklu przygotowujących polskie miasta do 11. sesji Światowego Forum Miejskiego.
Mieszkalnictwo
Thumb 1 3 grafika www wa brzych
Mieszkalnictwo i dziedzictwo poprzemysłowe – OSTATNI DZIEŃ REJESTRACJI na seminarium FRL
ZASOBY MIAST będą tematem seminarium Forum Rozwoju Lokalnego – kolejnego organizowanego przez ZMP przed Światowym Forum Miejskim w Katowicach. Dziś ostatni dzień rejestracji na to spotkanie.
Lokalne środowisko przyrodnicze
Thumb 1 3 www    dzierzoni w
Jak realizować Światowe Cele Zrównoważonego Rozwoju w miastach – dziś OSTATNI DZIEŃ REJESTRACJI na seminarium FRL
O wdrażaniu światowych celów zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym będziemy rozmawiać podczas kolejnego seminarium FRL, na które Związek zaprasza miasta w ramach przygotowań do Światowego For...

Partnerzy