Łuków - Najnowocześniej zarządzane miasto w Polsce

Display  uk w
Jeśli ktoś chce nauczyć się czegoś nowego w prowadzeniu polityki rozwoju, powinien sięgać do dobrych przykładów i ciekawych doświadczeń. Łuków jest na pewno jednym z najciekawszych.

Pod koniec listopada 2020 roku weszła w życie ważna nowelizacja ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Zawiera ona zupełnie nowe rozwiązania zwłaszcza w odniesieniu do opracowywanej dla obszaru funkcjonalnego ponadlokalnej strategii rozwoju, zawierającej m.in. model funkcjonalno-przestrzenny obszaru.

Łuków wraz z otaczającymi gminami podjął wyzwanie, zanim jeszcze nowelizacja weszła w życie. Dzięki temu ponadlokalna strategia rozwoju dla miejskiego obszaru funkcjonalnego Łukowa, zawierająca model struktury funkcjonalno-przestrzennej, była gotowa w grudniu 2020 roku! Pewną rolę w tym rekordowym tempie odegrał zapewne Lubelski Urząd Marszałkowski, który zapowiedział, że obszarami wsparcia w przyszłym RPO będą miejskie obszary funkcjonalne.

Jednak podjęcie tych prac na podstawie projektu nowelizacji, a finalizowanie praktycznie jeszcze w okresie przed wejściem w życie uchwalonych zmian, świadczy o wielkiej wyobraźni lokalnych władz Łukowa i sąsiednich gmin, a także merytorycznych partnerów, którym powierzyli oni opracowanie modelu i całej strategii.

Dziś prace nad strategiami ponadlokalnymi (albo w uproszczonej wersji ponadlokalnymi progra­mami rozwoju) trwają już w wielu miejscach, w tym w ramach realizowanego przez Związek projektu CWD. Nikt jednak nie odbierze Łukowianom palmy pierwszeństwa. Na marginesie – także inne przed­sięwzięcia prowadzone przez władze Łukowa świadczą o dobrej jakości tamtejszej pracy samorządowej na rzecz lokalnej społeczności. A nie jest łatwo, bo różnice podejścia, interesów poszczególnych miejscowości obszaru funkcjonalnego, dotychczasowych priorytetów, są niemałe, mimo że chodzi praktycznie o jeden powiat.

Jeśli ktoś chce nauczyć się czegoś nowego w prowadzeniu polityki rozwoju, powinien sięgać do dobrych przykładów i ciekawych doświadczeń. Łuków jest na pewno jednym z najciekawszych.

(apo)

Pozostałe aktualności

Lokalne środowisko przyrodnicze
Thumb 1 3 foto dzierzoniow pl
Jak realizować Światowe Cele Zrównoważonego Rozwoju w miastach - relacja i zapis wideo seminarium
Ze studia w Dzierżoniowie transmitowane było ostatnie już seminarium online z cyklu przygotowujących polskie miasta do 11. sesji Światowego Forum Miejskiego. Mówiliśmy o Światowych Celach Zrównoważ...
Mieszkalnictwo
Thumb 1 3 foto fb r sze emej
Mieszkalnictwo i dziedzictwo poprzemysłowe – relacja i zapis wideo seminarium FRL
ZASOBY MIAST były tematem seminarium Forum Rozwoju Lokalnego. Było to czwarte już spotkanie organizowane przez Związek Miast Polskich w ramach przygotowań do Światowego Forum Miejskiego (WUF11), kt...
Lokalne środowisko przyrodnicze
Thumb 1 3 www    dzierzoni w
Jak realizować Światowe Cele Zrównoważonego Rozwoju w miastach – zapraszamy na transmisję seminarium
Dziś o godz. 10 zapraszamy do oglądania transmisji seminarium online w ramach Forum Rozwoju Lokalnego – ostatniego z cyklu przygotowujących polskie miasta do 11. sesji Światowego Forum Miejskiego.
Mieszkalnictwo
Thumb 1 3 grafika www wa brzych
Mieszkalnictwo i dziedzictwo poprzemysłowe – zapraszamy na transmisję seminarium
Dziś o godz. 10 zapraszamy do oglądania transmisji seminarium online w ramach Forum Rozwoju Lokalnego – kolejnego z cyklu przygotowujących polskie miasta do 11. sesji Światowego Forum Miejskiego.
Mieszkalnictwo
Thumb 1 3 grafika www wa brzych
Mieszkalnictwo i dziedzictwo poprzemysłowe – OSTATNI DZIEŃ REJESTRACJI na seminarium FRL
ZASOBY MIAST będą tematem seminarium Forum Rozwoju Lokalnego – kolejnego organizowanego przez ZMP przed Światowym Forum Miejskim w Katowicach. Dziś ostatni dzień rejestracji na to spotkanie.
Lokalne środowisko przyrodnicze
Thumb 1 3 www    dzierzoni w
Jak realizować Światowe Cele Zrównoważonego Rozwoju w miastach – dziś OSTATNI DZIEŃ REJESTRACJI na seminarium FRL
O wdrażaniu światowych celów zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym będziemy rozmawiać podczas kolejnego seminarium FRL, na które Związek zaprasza miasta w ramach przygotowań do Światowego For...

Partnerzy