O partnerstwie i współpracy samorządów - prezentacje i zapis wideo seminarium

O współpracy pomiędzy JST – w kontekście nowelizacji ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz w oparciu o doświadczenia miast – mówiono podczas kolejnego seminarium Forum Rozwoju Lokalnego.

Już od siedmiu miesięcy przedstawiciele miast, eksperci i specjaliści spotykają się za pośrednictwem łączy internetowych i dyskutują na temat wyzwań związanych z wewnętrznymi potencjałami rozwoju miast i tego, jak te potencjały uruchamiać. Dotychczas rozmawiano już o demografii, rozwoju gospodarczym, transformacji cyfrowej, mieszkalnictwie, finansach i polityce inwestycyjnej, problemach miast związanych z wodą, marketingu terytorialnym oraz transformacji miast w kierunku Zielonego Ładu. W jedenastu spotkaniach uczestniczyło około 2,5 tysiąca osób – za pośrednictwem platform konferencyjnych oraz Facebooka. 

Dwunaste seminarium z cyklu „Uruchomienie endogennych potencjałów warunkiem rozwoju małych i średnich miast w Polsce”, które odbyło się 12 listopada, poświęcone było partnerstwu i współpracy JST.

Podczas seminarium Daniel Baliński, zastępca dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Andrzej Porawski, dyrektor Biura Związku Miast Polskich omówili nowelizację ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, która weszła w życie właśnie w dniu odbywania się seminarium. O doświadczeniach z realizacji ZIT i wymiarze terytorialnym przyszłości polityki spójności po 2020 r. mówił Piotr Zygadło, dyrektor Departamentu Regionalnych Programów Operacyjnych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Doświadczenia współpracy terytorialnej omówił i podsumował prof. Aleksander Noworól z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Tezę, że współpraca między samorządami jest konieczna i korzystna udowadniali praktycy, czyli przedstawiciele związków samorządowych, które z sukcesami i wymiernymi efektami realizują partnerstwa JST: Aglomeracji Wałbrzyskiej, Opolskiej, Kaliski-Ostrowskiej oraz miasta Kolna, które od lat prowadzi swoją politykę rozwoju w ścisłej współpracy z otaczającą je gminą wiejską.

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacjami z seminarium oraz do obejrzenia zapisu wideo całego spotkania. Prezentacje ze spotkania znajdują się w załączeniu.


Dziękujemy miastom za transmitowanie seminarium oraz udostępnianie naszych postów związanych z tym wydarzeniem na Facebooku!


Przypominamy, że cykl seminariów jest realizowany w ramach Programu „Rozwój lokalny” wdrażanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach III edycji Funduszy norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Już dziś zapraszamy na kolejne spotkania, które Związek zorganizuje w ramach Forum Rozwoju Lokalnego:

  • 3 grudnia – Rola firm rodzinnych w rozwoju miast 
  • Połowa grudnia – Narzędzie samooceny potencjału instytucjonalnego JST przygotowane przez OECD

Strona internetowa FRL - www.forum-rozwoju-lokalnego.pl.

Załączniki:
Program seminarium
Daniel Baliński, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Piotr Zygadło, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Andrzej Porawski, ZMP
Janusz Szewczuk, ZMP
Aglomeracja Wałbrzyska
Aglomeracja Opolska
Aglomeracja Kalisko-Ostrowska
Kolno

Pozostałe aktualności

Kapitał społeczny i zasoby instytucjonalne
Komunikacja–partycypacja–współzarządzanie. Relacja z seminarium Forum Rozwoju Lokalnego
Miasta, które są liderami w dziedzinie zarządzania i partycypacji mieszkańców– to główni bohaterowie Forum Rozwoju Lokalnego, które 24 lutego odbyło się w Tarnowie. Rozmawialiśmy o dialogu, włączen...
ZMP pamięta o Ukrainie w Tarnowie
W związku z rocznicą agresji Rosji na Ukrainę 24 lutego, podczas gali konkursu „Samorządowy Lider Zarządzania” 23 lutego i na Forum Rozwoju Lokalnego w Tarnowie odegrano uroczyście hymn Ukrainy, a ...
Kapitał społeczny i zasoby instytucjonalne
Porozmawiajmy o partycypacji społecznej – zapraszamy dziś na transmisję seminarium FRL
Dzisiejsze seminarium Forum Rozwoju Lokalnego tym razem będzie poświęcone dialogowi, włączeniu społecznemu i integracji międzykulturowej. Zapraszamy od godz. 10.00 na transmisję z Tarnowa.
Kapitał społeczny i zasoby instytucjonalne
Gala konkursu SLZ oraz Forum Rozwoju Lokalnego
23 i 24 lutego 2023 roku Związek Miast Polskich organizuje w Tarnowie wyjątkowe wydarzenie – dwudniową konferencję podsumowującą konkurs „Samorządowy Lider Zarządzania” złożoną z uroczystej Gali fi...
Kapitał społeczny i zasoby instytucjonalne
Porozmawiajmy o partycypacji społecznej – zapraszamy na seminarium FRL
24 lutego zapraszamy na kolejne seminarium Forum Rozwoju Lokalnego, które tym razem będzie poświęcone dialogowi, włączeniu społecznemu i integracji międzykulturowej. Będzie ono częścią dwudniowej k...
Kapitał społeczny i zasoby instytucjonalne
Gala konkursu SLZ oraz Forum Rozwoju Lokalnego – REJESTRACJA DO 10 LUTEGO
Do jutra, 10 lutego, trwa rejestracja na dwudniową konferencję podsumowującą konkurs „Samorządowy Lider Zarządzania”. To wyjątkowe spotkanie, poświęcone partycypacji społecznej, odbędzie się 23 i 2...

Partnerzy