O partnerstwie i współpracy samorządów - prezentacje i zapis wideo seminarium

FRL-sem12-1-poprawiona.jpg
O współpracy pomiędzy JST – w kontekście nowelizacji ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz w oparciu o doświadczenia miast – mówiono podczas kolejnego seminarium Forum Rozwoju Lokalnego.

Już od siedmiu miesięcy przedstawiciele miast, eksperci i specjaliści spotykają się za pośrednictwem łączy internetowych i dyskutują na temat wyzwań związanych z wewnętrznymi potencjałami rozwoju miast i tego, jak te potencjały uruchamiać. Dotychczas rozmawiano już o demografii, rozwoju gospodarczym, transformacji cyfrowej, mieszkalnictwie, finansach i polityce inwestycyjnej, problemach miast związanych z wodą, marketingu terytorialnym oraz transformacji miast w kierunku Zielonego Ładu. W jedenastu spotkaniach uczestniczyło około 2,5 tysiąca osób – za pośrednictwem platform konferencyjnych oraz Facebooka. 

Dwunaste seminarium z cyklu „Uruchomienie endogennych potencjałów warunkiem rozwoju małych i średnich miast w Polsce”, które odbyło się 12 listopada, poświęcone było partnerstwu i współpracy JST.

Podczas seminarium Daniel Baliński, zastępca dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Andrzej Porawski, dyrektor Biura Związku Miast Polskich omówili nowelizację ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, która weszła w życie właśnie w dniu odbywania się seminarium. O doświadczeniach z realizacji ZIT i wymiarze terytorialnym przyszłości polityki spójności po 2020 r. mówił Piotr Zygadło, dyrektor Departamentu Regionalnych Programów Operacyjnych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Doświadczenia współpracy terytorialnej omówił i podsumował prof. Aleksander Noworól z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Tezę, że współpraca między samorządami jest konieczna i korzystna udowadniali praktycy, czyli przedstawiciele związków samorządowych, które z sukcesami i wymiernymi efektami realizują partnerstwa JST: Aglomeracji Wałbrzyskiej, Opolskiej, Kaliski-Ostrowskiej oraz miasta Kolna, które od lat prowadzi swoją politykę rozwoju w ścisłej współpracy z otaczającą je gminą wiejską.

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacjami z seminarium oraz do obejrzenia zapisu wideo całego spotkania. Prezentacje ze spotkania znajdują się w załączeniu.


Dziękujemy miastom za transmitowanie seminarium oraz udostępnianie naszych postów związanych z tym wydarzeniem na Facebooku!


Przypominamy, że cykl seminariów jest realizowany w ramach Programu „Rozwój lokalny” wdrażanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach III edycji Funduszy norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Już dziś zapraszamy na kolejne spotkania, które Związek zorganizuje w ramach Forum Rozwoju Lokalnego:

  • 3 grudnia – Rola firm rodzinnych w rozwoju miast 
  • Połowa grudnia – Narzędzie samooceny potencjału instytucjonalnego JST przygotowane przez OECD

Strona internetowa FRL - www.forum-rozwoju-lokalnego.pl.

Załączniki:
Program seminarium
Daniel Baliński, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Piotr Zygadło, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Andrzej Porawski, ZMP
Janusz Szewczuk, ZMP
Aglomeracja Wałbrzyska
Aglomeracja Opolska
Aglomeracja Kalisko-Ostrowska
Kolno

Pozostałe aktualności

Zarządzanie miejskimi obszarami funkcjonalnymi
_uk_w.jpg
Łuków - Najnowocześniej zarządzane miasto w Polsce
Jeśli ktoś chce nauczyć się czegoś nowego w prowadzeniu polityki rozwoju, powinien sięgać do dobrych przykładów i ciekawych doświadczeń. Łuków jest na pewno jednym z najciekawszych.
Zarządzanie miejskimi obszarami funkcjonalnymi
frl12-2.jpg
Polityka rozwoju miast – nowe uwarunkowania
13 listopada br. weszła w życie nowelizacja ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Ustawa ta wprowadza istotne zmiany z punktu widzenia planowania strategicznego samorządów.
Zarządzanie miejskimi obszarami funkcjonalnymi
FRL-sem12-1-poprawiona.jpg
O partnerstwie i współpracy – zapraszamy na transmisję seminarium
W czwartek, 12 listopada zapraszamy na transmisję kolejnego seminarium Forum Rozwoju Lokalnego. Tym razem spotkanie będzie poświęcone współpracy pomiędzy JST tworzącymi obszary funkcjonalne.
Zarządzanie miejskimi obszarami funkcjonalnymi
FRL-sem12-1-poprawiona.jpg
O partnerstwie i współpracy – zapraszamy na kolejne seminarium
Współpraca pomiędzy JST tworzącymi obszary funkcjonalne oraz korzyści płynące z podejmowania wspólnych, zintegrowanych działań będą tematem kolejnego seminarium Forum Rozwoju Lokalnego.

Partnerzy