Nowe standardy zarządzania w sektorze komunalnym - PREZENTACJE i NAGRANIE

Neutralność klimatyczna miast Opublikowano: 23.05.2024
grafa-frl-N1-WWW-1920x1080.jpg
ZMP zorganizował dla miast kolejne seminarium FRL. Mówiono na nim o przygotowaniu sektora komunalnego do standardów zarządzania zrównoważonym rozwojem (ESG) zgodnych z nowymi regulacjami prawnymi. Publikujemy PREZENTACJE i NAGRANIE!

Już za kilka tygodniu w Polsce wejdzie w życie implementacja dyrektywy unijnej dotycząca obowiązkowej sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (dyrektywa CSRD z 2023 r.). Jest to istotna nowość, gdyż od 1 stycznia 2024 r. zaczęły obowiązywać europejskie standardy raportowania w tym obszarze (ESRS). Raportowanie o zrównoważonym rozwoju zacznie dotyczyć wielu firm, które dotąd nie musiały tego robić, a jednocześnie będzie to ściśle sformalizowana procedura, jednolita dla wszystkich.

W kolejnych latach przedsiębiorstwa, w zależności od ich wielkości, będą zobligowane do wykonywania szeregu nowych czynności zwieńczonych przygotowaniem raportu. Jednak już teraz wiele przedsiębiorstw, które będą sporządzać pierwsze raporty za rok 2025 i lata późniejsze otrzymuje od kontrahentów prośby o przedstawianie informacji dotyczących śladu węglowego, pozostałych kwestii środowiskowych, zagadnień społecznych oraz ładu korporacyjnego.

Regulacja nakłada nowe obowiązki na przedsiębiorstwa – także w sektorze komunalnym. Nawet jeśli w wielu przypadkach wymogi sprawozdawcze są wyznaczone na później niż 2025 rok, to już dziś należy podjąć działania, które w kolejnych latach zaraportujemy. Nowe trendy określane skrótem ESG (environmental - środowisko, social responsibility – społeczna odpowiedzialność, corporate governance – ład zarządczy) wyznaczają kierunki uzyskiwania przewagi konkurencyjnej, czyli zgodność z ideą i standardami ESG; oznacza to większe szanse finansowania rozwoju oraz pozyskiwania nowych rynków zbytu.

Przyjęte uregulowania prawne nie kończą procesu zmian w tym zakresie. Kolejne regulacje są w przygotowaniu (m.in. standardy sprawozdawczości dla MŚP, standardy sektorowe, regulacje mające na celu zapobieganie greenwashingowi, regulacje obligujące do zachowania należytej staranności w zakresie zrównoważonego rozwoju). Nie można też zapominać o unijnej taksonomii, która wpływa znacząco na możliwość uzyskiwania środków finansowych.

Konieczne jest przygotowanie samorządu i jego jednostek do funkcjonowania w nowych uwarunkowaniach. Warunkiem dostosowania się do nowych regulacji jest rozwój „zielonych kompetencji oraz wykorzystania potencjału rozwojowego koncepcji ESG. Niezbędne jest także dostosowanie strategii, struktur oraz procedur przedsiębiorstw komunalnych do tych zmian.

Gminy mogą także wspierać działania na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu. Zakres zmian i działań z nimi związanych wymaga oparcia się na aktualnej wiedzy oraz podejścia holistycznego. ESG jest wyzwaniem i wiąże się z wieloma nowymi obowiązkami. Jest to jednak też szansa na wzrost dynamiki rozwoju lokalnego oraz uzyskanie przewagi konkurencyjnej.

Relacja z seminarium Forum Rozwoju Lokalnego pt. ESG w sektorze komunalnym, które odbyło się 23 maja br. o godz. 11.00 w formule online.

W załączeniu zamieszczamy PREZENTACJE.

Załączniki:
Program seminarium
Zaproszenie
Kluczowe wyzwania raportowania (ocena istotności, obliczanie śladu węglowego, przepływ informacji dot. zrównoważonego rozwoju w łańcuchach wartości) - Anna Kornecka
W kierunku dekarbonizacji sektora komunalnego – przykład Gdyni - Bartosz Frankowski
Istota ESG oraz charakterystyka zmian dotyczących raportowania ESG z uwzględnieniem specyfiki sektora komunalnego - Robert Tomanek

Pozostałe aktualności

Neutralność klimatyczna miast
pilaaa.jpg
Dobre praktyki transformacji energetycznej w miastach
Podczas konferencji „Transformacja energetyczna - zastosowanie zielonej energii w nowoczesnym mieście. Technologie SMART CITY w zarządzaniu energią” w Pile, pokazano ciekawe doświadczenia polskie, niemieckie i norweskie. Udostępniamy prezentacje!
Neutralność klimatyczna miast
foto-FRL-1_Kamil.jpg
Transformacja energetyczna na seminarium Forum Rozwoju Lokalnego
Grudniowe Forum Rozwoju Lokalnego, które odbyło się 7 grudnia br. w Pile, było częścią międzynarodowej konferencji „Transformacja energetyczna - zastosowanie zielonej energii w nowoczesnym mieście. Technologie SMART CITY w zarządzaniu energią”.
Neutralność klimatyczna miast
www.jpg
Transformacja energetyczna na seminarium FRL – zapraszamy do udziału online!
Już jutro, 7 grudnia, zapraszamy na Forum Rozwoju Lokalnego. Tym razem seminarium odbędzie się w Pile i będzie częścią międzynarodowej konferencji poświęconej transformacji energetycznej. Zapraszamy do udziału online w wydarzeniu!
Neutralność klimatyczna miast
KONKURS_EDYCJA_2023_www__1280___720_px_.png
Zapraszamy na konferencję i galę konkursu „Samorządowy Lider Zarządzania 2023”
7-8 grudnia w Pile odbędzie się konferencja międzynarodowa na temat transformacji energetycznej i smart city oraz finał konkursu „Samorządowy Lider Zarządzania 2023”, do którego 14 miast zgłosiło 17 wniosków. Startuje rejestracja!
Neutralność klimatyczna miast
KONKURS_EDYCJA_2023_www__1280___720_px_.png
Gala konkursu „Samorządowy Lider Zarządzania 2023” i konferencja międzynarodowa w Pile - ZAREZERWUJ DATĘ
7 i 8 grudnia 2023 r. ZMP wraz z miastem Piła organizują wyjątkowe wydarzenie - konferencję i seminarium Forum Rozwoju Lokalnego na temat transformacji energetycznej miast oraz uroczystą Galę finałową konkursu „Samorządowy Lider Zarządzania 2023”.
Neutralność klimatyczna miast
foto-dzierzoniow_pl.jpg
Jak realizować Światowe Cele Zrównoważonego Rozwoju w miastach - relacja i zapis wideo seminarium
Ze studia w Dzierżoniowie transmitowane było ostatnie już seminarium online z cyklu przygotowujących polskie miasta do 11. sesji Światowego Forum Miejskiego. Mówiliśmy o Światowych Celach Zrównoważonego Rozwoju.

Partnerzy