Przygotuj się z nami do Światowego Forum Miejskiego

Krajowa Polityka Miejska 2030 Opublikowano: 11.02.2022
Chcemy, by na głos Polski, jako gospodarza Światowego Forum Miejskiego (WUF) składały się doświadczenia polskich miast- powiedziała wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak podczas seminarium FRL.

11 lutego 2022 w Katowicach odbyło się pierwsze z cyklu seminariów w ramach Forum Rozwoju Lokalnego (FRL). To nowa inicjatywa Związku Miast Polskich, która wpisuje się w format znanych już miastom od prawie dwóch lat seminariów FRL poświęconych rozwojowi miast.

Nowy cykl seminariów poświęcony będzie przygotowaniu polskich miast do udziału w jedenastym Światowym Forum Miejskim. Spotkania te mają na celu przybliżenie przedstawicielom miast głównych kwestii, wokół których zorganizowane są tegoroczne obrady Światowego Forum Miejskiego, takich jak miasta sprawiedliwe, zielona przyszłość miast, budowanie odporności miast, planowanie i zarządzanie miejskie, przyszłość gospodarki i finansów miejskich.

Światowe Forum Miejskie to największe na świecie wydarzenie poświęcone rozwojowi miast. Wydarzenie odbywa się co dwa lata. Pierwsza edycja miała miejsce w 2002 roku w Nairobi. Dotychczas forum gościło m.in. w Vancouver, Kuala Lumpur czy Abu Dhabi i gromadziło od kilku do nawet 20 tysięcy uczestników z całego świata. Pomysłodawcą i głównym organizatorem WUF jest UN-Habitat, czyli Program Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich.

Gospodarzami, a zarazem współorganizatorami 11. sesji WUF będą Polska i Katowice. Po raz pierwszy wydarzenie odbędzie się w Europie Środkowo-Wschodniej.

WUF11 rozpocznie się 26, a zakończy 30 czerwca 2022 roku. Całe wydarzenie odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Hasło polskiej edycji WUF brzmi: „Zmieniamy nasze miasta dla lepszej przyszłości”.

WUF i Krajowa Polityka Miejska

- Organizacja Światowego Forum Miejskiego w Katowicach wpisuje się w trwającą od wielu lat w Polsce i na świecie dyskusję nad kierunkami rozwoju miast – mówiła wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak podczas seminarium FRL.

Pełnomocnik rządu ds. przygotowania Światowego Forum Miejskiego w Katowicach podczas wystąpienia mówiła o kierunkach rozwoju krajowej polityki miejskiej do 2030. Wśród najważniejszych kwestii wymieniła problemy suburbanizacji i ładu przestrzennego, współpracy w miejskich obszarach funkcjonalnych oraz wzmocnienia zdolności rozwojowych miast i Miejskich Obszarów Funkcjonalnych, jakości środowiska przyrodniczego w miastach i działań adaptacyjnych wobec zmian klimatu, systemów mobilności miejskiej i bezpieczeństwa ruchu oraz promocji działań społecznych.

- Planujemy, aby Krajowa Polityka Miejska została przyjęta przez Radę Ministrów w czerwcu br. i zaprezentowana właśnie podczas Światowego Forum Miejskiego w Katowicach, jako nasz wkład w dyskusję programową nad polityką miejską – dodała M. Jarosińska-Jedynak.

Wiceszefowa resortu funduszy i polityki regionalnej mówiła o pracach nad programem Światowego Forum Miejskiego.

Oferta ZMP dla miast

Organizatorom Światowego Forum Miejskiego, jak i Związkowi Miast Polskich zależy, by obok mówców z całego świata w Katowicach wystąpili także polscy burmistrzowie i prezydenci.

- Plan ZMP ma na celu zwiększenie zainteresowania WUF11, wyprzedzenie Forum rozmową o problemach miejskich, ale także wykorzystanie tego wydarzenia do tego, żeby w Polsce wzmocnić głos miast, wzmocnić nasz lobbing promiejski, który prowadzą same miasta, a także prowadzimy my w Związku Miast Polskich, w Unii Metropolii Polskich, Unii Miasteczek Polskich oraz Związek Powiatów Polskich – mówił podczas spotkania Andrzej Porawski, dyrektor Biura ZMP.

Związek proponuje miastom cykl seminariów, które zainaugurowane zostały 11 lutego. Kolejne spotkania będą miały charakter merytoryczny i będą związane z tematyką WUF11. – Chcemy o tych sprawach rozmawiać w naszych miastach, z udziałem naszych miast i chcemy również poprzez te nadchodzące wiosenne seminaria przygotować naszych prelegentów, którzy będą być może mieli szansę zabrać głos w trakcie głównych wydarzeń Światowego Forum Miejskiego – mówi Andrzej Porawski.

Pierwsze z seminariów odbędzie się 24 marca w Wałbrzychu i będzie poświęcone zasobom miast. Mówić będziemy głównie o materialnych zasobach miast, o ich potencjale lokalnym.

21 kwietnia spotkanie odbędzie się w Gdyni, a jego tematem będzie społeczność miejska.

19 maja, tydzień przed Dniem Samorządu Terytorialnego, zaprosimy do Sopotu, w którym w kwietniu odbędzie się Samorządowy Kongres Finansowy. Seminarium przed WUF będzie kontynuacją rozmowy o finansach i gospodarce miast.

I wreszcie 10 czerwca spotkamy się w Dzierżoniowie. Temat tego spotkania - „Global Goals for Cities” – zrealizowany zostanie wraz z Radą Gmin i Reginów Europy (CEMR).

Warto podkreślić, że Związek Miast Polskich uzyskał dla tego cyklu seminariów FRL status wydarzenia towarzyszącego Światowemu Forum Miejskiemu.

Świat na wyciągnięcie ręki

Związek Miast Polskich oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej i Miasto Katowice zachęcają miasta do aktywnego włączenia się w przygotowania do Światowego Forum Miejskiego oraz do udziału w tym wydarzeniu i wykorzystania okazji do kontaktów z przedstawicielami miast świata.

- Będziemy mieli świat na wyciągnięcie ręki – mówił podczas seminarium inauguracyjnego Karol Janas, kierownik Obserwatorium Polityki Miejskiej Instytutu Rozwoju Miast i Regionów. - Na świecie jest wiele interesujących konferencji poświęconych tematyce miejskiej, ale udział w nich zawsze wiąże się z kosztami i trudnościami logistycznymi. Tutaj będzie ta okazja, że eksperci z całego świata, przedstawiciele najbardziej aktywnych miast będą gościć w Katowicach. To jest niebywała okazja dla każdego polskiego miasta i dla każdej osoby zainteresowanej nawiązaniem takich kontaktów i współpracy. 

Zachęcamy do obejrzenia zapisu wideo całego seminarium oraz do zapoznania się z prezentacjami pokazanymi podczas tego spotkania (poniżej w załączeniu).


Więcej na temat tego, w jakich przedsięwzięciach związanych WUF11 mogą wziąć udział miasta napiszemy w najbliższym numerze Miesięcznika „Samorząd Miejski” oraz będziemy informować na stronie miasta.pl .

Przypominamy, że cykl seminariów Forum Rozwoju Lokalnego jest realizowany w ramach Programu „Rozwój lokalny” wdrażanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w III edycji Funduszy norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. FRL to uruchomiona przez Związek Miast Polskich otwarta platforma samorządowo-rządowo-eksperckiej debaty oraz zintegrowany pakiet działań służących promocji podejścia oraz narzędzi zrównoważonego i endogennego rozwoju lokalnego.

Załączniki:
Prezentacja Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak, wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej
Prezentacja Marcina Krupy, prezydenta Katowic
Prezentacja Karola Janasa, kierownika Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
Prezentacja Andrzeja Porawskiego, dyrektora Biura ZMP

Pozostałe aktualności

Gospodarka komunalna
O samodzielności energetycznej gmin – zapraszamy na seminarium FRL
W związku z rosnącym znaczeniem rozwoju lokalnych polityk energetycznych Związek Miast Polskich organizuje kolejne z cyklu seminariów Forum Rozwoju Lokalnego, poświęconych tej tematyce.
Gospodarka komunalna
O odzyskiwaniu energii z odpadów – zapraszamy na seminarium FRL
W związku z rosnącym znaczeniem rozwoju lokalnych polityk energetycznych, ZMP organizuje specjalny cykl seminariów Forum Rozwoju Lokalnego. Tym razem zapraszamy na spotkanie dotyczące termicznego p...
Gospodarka komunalna
Transformacja energetyczna polskich miast – relacja z seminarium FRL
Strategicznemu tematowi transformacji energetycznej polskich miast było poświęcone specjalne seminarium Forum Rozwoju Lokalnego. Było to pierwsze z kilku spotkań, jakie ZMP zorganizuje dla miast na...
Gospodarka komunalna
O transformacji energetycznej polskich miast – ZAPRASZAMY NA TRANSMISJĘ
Dziś o godzinie 11.00 zapraszamy na transmisję seminarium  „Transformacja energetyczna polskich miast – nowe wyzwania i szanse”. Odbywa się ono w ramach cyklu Forum Rozwoju Lokalnego.
Gospodarka komunalna
O transformacji energetycznej polskich miast – dziś OSTATNI DZIEŃ REJESTRACJI na seminarium FRL
Z pewnością nie istnieje jeden uniwersalny model transformacji energetycznej dla naszych miast. Wypracowanie własnych rozwiązań staje się pilną koniecznością. Dlatego zapraszamy przedstawicieli mia...
Gospodarka komunalna
O transformacji energetycznej polskich miast na seminarium Forum Rozwoju Lokalnego
Z pewnością nie istnieje jeden uniwersalny model transformacji energetycznej dla naszych miast. Wypracowanie własnych rozwiązań staje się pilną koniecznością. Dlatego zapraszamy przedstawicieli mia...

Partnerzy