Wewnętrzne potencjały rozwoju gospodarczego – zapraszamy na kolejne seminarium

Rozwój gospodarczy Opublikowano: 10.04.2020
Zapraszamy do udziału w drugim seminarium poświęconym wewnętrznym potencjałom rozwoju małych i średnich miast. Rozważymy, jakie własne zasoby miast można lepiej wykorzystać dla rozwoju gospodarczego.

W ramach Forum Rozwoju Lokalnego Związek Miast Polskich organizuje kolejne seminarium z cyklu „Uruchomienie endogennych potencjałów warunkiem rozwoju małych i średnich miast w Polsce”. Pierwsze, które odbyło się 2-3 kwietnia br., z sukcesem udało się przeprowadzić on-line.

Kolejne seminarium nt. „Endogenne potencjały rozwoju gospodarczego” odbędzie się także w formule on-line 23 i 24 kwietnia. Jego wstępny program znajduje się w załączeniu.

W części pierwszej w oparciu o zgromadzone dane zaprezentujemy procesy gospodarcze zachodzące w miastach oraz wskażemy na ich konsekwencje dla rozwoju. Uczestnicy będą mogli zapoznać się z dotąd niedostępnymi i niepublikowanymi danymi dotyczącymi aktywności społeczno-ekonomicznej w oparciu o zasoby systemu Poltax ministerstwa finansów oraz zasoby ZUS dotyczące rynku pracy. Procesy i zjawiska będą omawiane w oparciu o narzędzie do analiz monitor.miasta.pl. Przedstawimy również praktyczne przykłady uruchamiania wewnętrznych potencjałów rozwoju gospodarczego realizowanych w małych i średnich miastach w Polsce.

Drugiego dnia zapraszamy na sesje warsztatowe. Uczestnicy będą mieli okazję zweryfikować zachodzące procesy gospodarcze oraz ich skutki dla rozwoju w odniesieniu do swoich miast, odnosząc się do wielkości i struktury dochodów z różnych źródeł aktywności, wielkości generowanych podatków oraz kształtowania rynku pracy. Zidentyfikujemy działania realizowane w miastach oraz omówimy propozycje działań ukierunkowujących na wzmocnienie endogennego zasobu jakim jest aktywność ekonomiczna mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców.

Uprzejmie prosimy o rejestrację na seminarium tylko poprzez formularz zgłoszeniowy (https://zwiazekmiastpolskich.clickmeeting.pl/seminarium-frl-2/registerdo 20 kwietnia br. Ze względu na charakter seminarium ilość miejsc jest ograniczona. Z tego względu uprzejmie prosimy o rejestrację 2 osób z miasta, a o udziale będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Link do udziału w seminarium otrzymacie Państwo mailowo. Uprzejmie prosimy o nieprzekazywanie linków dalej. Seminarium będzie transmitowane na facebook’u, co umożliwi udział w charakterze obserwatora większej grupie uczestników.

Już dziś Związek Miast Polskich zaprasza na kolejne seminaria on-line, które odbędą się w poniższych terminach:

  • 7 – 8 maja br. – Transformacja cyfrowa potencjałem rozwojowym miasta (formularz zgłoszeniowy
     https://zwiazekmiastpolskich.clickmeeting.pl/seminarium-frl-3/register)
  • 4 - 5 czerwca br. – Marketing terytorialny jako metoda aktywowania endogennych potencjałów miasta (formularz zgłoszeniowy  https://zwiazekmiastpolskich.clickmeeting.pl/seminarium-frl-4/register)(Z powodu zmiany kolejności seminariów w ramach Forum Rozwoju Lokalnego, zostało ono przełożone na termin 27-28 sierpnia)

    Dzięki udziałowi w seminariach miasta mogą
  • lepiej identyfikować i aktywizować zasoby i czynniki rozwoju lokalnego,
  • wzmacniać umiejętności kierowania polityką swojego rozwoju,
  • wymieniać się wiedzą z innymi miastami stojącymi przed podobnymi wyzwaniami,
  • zapoznać się z przykładami działań innych samorządów.

Zapraszamy do zapoznania się z koncepcją FRL, cyklu seminariów, wynikami ankiet, nagraniem oraz innymi materiałami z pierwszego spotkania - http://www.miasta.pl/aktualnosci/wyzwania-demograficzne-dla-malych-i-srednich-miast-zapis-wideo-i-prezentacje.

Załączniki:
Zaproszenie
Program seminarium 23-24 kwietnia 2020

Pozostałe aktualności

Kapitał społeczny i zasoby instytucjonalne
Komunikacja–partycypacja–współzarządzanie. Relacja z seminarium Forum Rozwoju Lokalnego
Miasta, które są liderami w dziedzinie zarządzania i partycypacji mieszkańców– to główni bohaterowie Forum Rozwoju Lokalnego, które 24 lutego odbyło się w Tarnowie. Rozmawialiśmy o dialogu, włączen...
ZMP pamięta o Ukrainie w Tarnowie
W związku z rocznicą agresji Rosji na Ukrainę 24 lutego, podczas gali konkursu „Samorządowy Lider Zarządzania” 23 lutego i na Forum Rozwoju Lokalnego w Tarnowie odegrano uroczyście hymn Ukrainy, a ...
Kapitał społeczny i zasoby instytucjonalne
Porozmawiajmy o partycypacji społecznej – zapraszamy dziś na transmisję seminarium FRL
Dzisiejsze seminarium Forum Rozwoju Lokalnego tym razem będzie poświęcone dialogowi, włączeniu społecznemu i integracji międzykulturowej. Zapraszamy od godz. 10.00 na transmisję z Tarnowa.
Kapitał społeczny i zasoby instytucjonalne
Gala konkursu SLZ oraz Forum Rozwoju Lokalnego
23 i 24 lutego 2023 roku Związek Miast Polskich organizuje w Tarnowie wyjątkowe wydarzenie – dwudniową konferencję podsumowującą konkurs „Samorządowy Lider Zarządzania” złożoną z uroczystej Gali fi...
Kapitał społeczny i zasoby instytucjonalne
Porozmawiajmy o partycypacji społecznej – zapraszamy na seminarium FRL
24 lutego zapraszamy na kolejne seminarium Forum Rozwoju Lokalnego, które tym razem będzie poświęcone dialogowi, włączeniu społecznemu i integracji międzykulturowej. Będzie ono częścią dwudniowej k...
Kapitał społeczny i zasoby instytucjonalne
Gala konkursu SLZ oraz Forum Rozwoju Lokalnego – REJESTRACJA DO 10 LUTEGO
Do jutra, 10 lutego, trwa rejestracja na dwudniową konferencję podsumowującą konkurs „Samorządowy Lider Zarządzania”. To wyjątkowe spotkanie, poświęcone partycypacji społecznej, odbędzie się 23 i 2...

Partnerzy