Krajowa Polityka Miejska 2030 – ZAPRASZAMY MIASTA DO DEBATY

Krajowa Polityka Miejska 2030 Opublikowano: 24.03.2021
Display przemys aw dudzin ski
Trwają prace nad aktualizacją Krajowej Polityki Miejskiej - dokumentu, w którym opisana będzie strategia wspierania rozwoju miast na najbliższe 10 lat. ZMP uczestniczy w procesie konsultacji dokumentu

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przystąpiło do aktualizacji dokumentu Krajowej Polityki Miejskiej, przyjętego w 2015 r. Związek Miast Polskich uczestniczy w procesie konsultacji tego dokumentu. Dlatego temat ten pojawił się także na Zgromadzeniu Ogólnym ZMP 25 lutego br.

Krajowa Polityka Miejska 2030 to dokument, w którym ma być opisana strategia wspierania rozwoju miast na najbliższe 10 lat. Harmonogram prac nad nim obejmuje lata 2021-2022.

- Wiele zagadnień zawartych w tym dokumencie jest aktualnych i ważnych, choć niektóre z nich wymagają aktualizacji z powodu nowych wyzwań – mówiła goszcząca na Zgromadzeniu Ogólnym ZMP wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.- Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej prowadzi prace nad aktualizacją obecnie obowiązującej Krajowej Polityki Miejskiej. Najważniejsze powody to potrzeba zwiększenia skuteczności działań i duża dynamika procesu zmian społeczno-gospodarczych, jakie zachodzą w miastach. To w miastach w głównej mierze koncentruje się kapitał ludzki i finansowy. W miastach również kreuje się najwięcej innowacji. Tu wreszcie w pierwszej kolejności dokonują się zmiany, które następnie rozprzestrzeniają się na pozostałe terytoria.

Wyzwania dla nowej polityki miejskiej to:

  • skutki depopulacji i starzenia się społeczeństwa(kurczenia się) miast – przeobrażenia demograficzne zachodzące w miastach, co rodzi także potrzeby w dostosowaniu przestrzeni miast, rozwiązań komunikacyjnych i mieszkaniowych do różnych potrzeb rosnącej grupy osób w podeszłym wieku
  • niekontrolowana suburbanizacja (tzw. urban sprawl) –nieskoordynowany proces zagospodarowania terenu, mający miejsce w samych miastach i silnie uwidoczniający się na terenach przyległych do miast
  • polaryzacja rozwoju gospodarczego miast.

Na te trzy elementy bardzo silnie zwraca uwagę Związek Miast Polskich w swojej działalności. Łączą się z nimi przesłanki do aktualizacji Krajowej Polityki Miejskiej. Jedną z nich jest pojawienie się nowych wyzwań, które na przestrzeni ostatnich lat wyraźnie się nasilają.
W obecnych pracach nad aktualizacją Krajowej Polityki Miejskiej bardzo silnie podkreślana jest konieczność zintegrowanego podejścia. Mówi się wprost, że działania muszą być nie sektorowe, nie w pojedynczych programach, tylko zintegrowane między sobą. A Związek od samego początku bardzo silnie to podkreśla.
Kolejną przesłanką do uaktualnienia polityki miejskiej jest konieczność wsparcia małych i średnich miast, wielu takich miast, które znajdują się obecnie w obszarach zmarginalizowanych, na terenach trudnych rozwojowo.

W związku z tymi przesłankami w zarysie nowej KPM pojawia się 5 istotnych celów. Są nimi: budowa miast dostępnych i przyjaznych dla wszystkich ich mieszkańców, podniesienie konkurencyjności i atrakcyjności gospodarczej miast, adaptacja miast do zmian klimatu i zwiększenie wykorzystania rozwiązań opartych na naturze, technologie cyfrowe oraz przeciwdziałanie negatywnym skutkom suburbanizacji i ponowne wykorzystanie przestrzeni w miastach.

Związek Miast Polskich uczestniczy w procesie konsultacji nowej KMP wykorzystując źródła wiedzy, jakimi dysponuje w swojej działalności, przede wszystkim dzięki projektom, które realizuje wraz z miastami. Duży zasób informacji udało się pozyskać dzięki programowi dla małych i średnich miast pt. „Rozwój lokalny”, a także dzięki dobrym praktykom z miast prezentowanym podczas seminariów organizowanych w ramach cyklu Forum Rozwoju Lokalnego, prowadzonego przez ZMP.

Aby jednak Krajowa Polityka Miejska 2030 odzwierciedlała rzeczywiste oczekiwania miast, Związek Miast Polskich postanowił zebrać od miast członkowskich ZMP oraz miast zaangażowanych w projekty realizowane przez ZMP uwagi i postulaty w formie wyzwań, oczekiwanych kierunków działań oraz pożądanych regulacji prawnych. Wszystko po to by lepiej kształtować politykę wobec miast.

Dlatego Związek zaprosił specjalistów i praktyków z miast odpowiedzialnych za ich funkcjonowanie i rozwój w rożnych jego dziedzinach na poziomie lokalnym, do wypełnienia ankiety, w której reprezentanci miast mogli wyrazić swoje oczekiwania wobec tworzonej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Krajowej Polityki Miejskiej 2030. (Ankieta była otwarta do 2 kwietnia br.)

Uzyskane odpowiedzi zostaną wykorzystane w debacie nad kształtem polityki miejskiej, która będzie prowadzona podczas Forum Rozwoju Lokalnego 8 kwietnia, by następnie ten silny głos naszych miast mógł posłużyć do sformułowania postulatów ZMP w tym zakresie.

Zapowiada się interesująca debata, na którą już dziś zapraszamy.
(epe)

Załączniki:
Założenia aktualizacji Krajowej Polityki Miejskiej 2030

Pozostałe aktualności

Finanse lokalne i polityka inwestycyjna
Thumb 1 3 frl sem23 www
O funduszach unijnych i KPO - zapraszamy na seminarium FRL
Co przyniesie KPO? Jak przygotować się do pozyskania funduszy unijnych? Tym tematom poświęcone będzie najbliższe seminarium online dla miast zorganizowane przez Związek w cyklu Forum Rozwoju Lokalnego
Gospodarka w obiegu zamkniętym
Thumb 1 3 frl sem22
Transformacja energetyczna miast – relacja i zapis wideo seminarium FRL
Po raz drugi już Związek zorganizował seminarium FRL na temat transformacji energetycznej. Obecnie bowiem przed miastami stoją ogromne wyzwania w zakresie energetyki, ochrony środowiska i klimatu.
Gospodarka w obiegu zamkniętym
Thumb 1 3 frl sem22
Po raz drugi o transformacji energetycznej miast – zapraszamy na transmisję seminarium FRL
Zapraszamy na transmisję drugiego już seminarium Forum Rozwoju Lokalnego poświęconego transformacji energetycznej miast. Początek 9 września o godz. 10.
Gospodarka w obiegu zamkniętym
Thumb 1 3 frl sem22
Po raz drugi o transformacji energetycznej miast – zapraszamy na seminarium FRL
Samorządy muszą obecnie szukać rozwiązań w obszarze odnawialnych, czystych i zielonych technologii. Dlatego zapraszamy na drugie już seminarium FRL poświęcone transformacji energetycznej miast.
Inne
Thumb 1 3 dsc 0074
Wizyta studyjna Pińczowa w Płońsku
Pińczów i Płońsk dowodzą siły partnerstwa i współpracy, pokazując, że doświadczenia nie można kupić, ale w Związku Miast Polskich można je wymieniać.
Inne
Thumb 1 3 logo zmp 2
Komunikat ZMP
Zarząd ZMP obradujący w Mielcu – na wniosek miast biorących udział w II etapie Programu MFiPR „Rozwój Lokalny” – ocenił sposób i prze­bieg procedury rozstrzygnięcia naboru i ogłoszenia jego wyników.

Partnerzy