Transformacja miast w kierunku Zielonego Ładu - prezentacje i zapis video

Lokalne środowisko przyrodnicze Opublikowano: 22.10.2020
grafika-FRL-sem10.jpg
Jak budować potencjał wewnętrzny miast poprzez zintegrowane zarządzanie środowiskiem, energią i odpadami – o tym rozmawiano podczas seminarium Forum Rozwoju Lokalnego zorganizowanego przez ZMP.

Już ponad pół roku przedstawiciele miast, eksperci i specjaliści spotykają się za pośrednictwem łączy internetowych i dyskutują na temat wyzwań związanych z wewnętrznymi potencjałami rozwoju miast i tego, jak te potencjały uruchamiać. Dziesiąte seminarium z cyklu „Uruchomienie endogennych potencjałów warunkiem rozwoju małych i średnich miast w Polsce” poświęcone było transformacji miast w kierunku Zielonego Ładu.

Degradacja środowiska i zmiany klimatu stanowią obecnie jedne z najważniejszych wyzwań dla miast. Jak podaje w raporcie za 2019 rok Europejska Agencja Środowiska, rocznie z powodu samej tylko złej jakości powietrza przedwcześnie umiera 45 tysięcy Polaków. Podczas gdy średnioroczne stężenie benzo(a)pirenu w większości krajów Europy wynosi mniej niż 1 ng/m³, w Polsce jest to 6 ng/m³. Spośród 50 europejskich miast, w których badano jakość powietrza, aż 60% tych najbardziej zanieczyszczonych stanowiły miasta polskie. 

Aby sprostać tym gigantycznym wyzwaniom, potrzebne jest nowe podejście do zintegrowanego i strategicznego zarządzania na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz nowoczesnej, zasobooszczędnej i konkurencyjnej (zielonej/ekologicznej) gospodarki. 

W styczniu tego roku Komisja Europejska zaproponowała pakiet działań i środków w ramach tzw. Europejskiego Zielonego Ładu. Mają one na celu przejście ku zrównoważonej, zielonej transformacji i Europie neutralnej klimatycznie. Podejście takie ma mieć także przełożenie na środki finansowe UE w latach 2021-2027.

Podczas seminarium biorący w nim udział eksperci Związku Miast Polskich podkreślali potrzebę integracji działań w wielu obszarach i sektorach gospodarki, ze szczególnym naciskiem na tematykę jakości powietrza, transformacji energetycznej oraz gospodarki odpadami. Swoimi doświadczeniami i sukcesami podzielili się z uczestnikami spotkania przedstawiciele Gdyni (ochrona powietrza i efektywność energetyczna), Płońska (wieloletnie i systemowe dążenie do modelu proekologicznego ciepłownictwa) oraz Ciechanowa (system indywidualnej segregacji odpadów). 

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacjami z seminarium oraz do obejrzenia zapisu wideo całego spotkania.
Prezentacje ze spotkania znajdują się w załączeniu

Dziękujemy miastom za transmitowanie seminarium oraz udostępnianie naszych postów związanych z tym wydarzeniem na Facebooku!

Przypominamy, że cykl seminariów jest realizowany w ramach Programu „Rozwój lokalny” wdrażanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach III edycji Funduszy norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Już dziś zapraszamy na kolejne spotkania, które Związek zorganizuje w ramach Forum Rozwoju Lokalnego:

30 października
– podczas Samorządowego Forum Kapitału i Finansów – „Instrumenty i narzędzie wspierające rozwój – aspekty finansowe i instytucjonalne”
12 listopada – „Partnerstwo i współpraca międzysamorządowa”
Początek grudnia – Narzędzie samooceny potencjału instytucjonalnego JST przygotowane przez OECD

Strona internetowa FRL - www.forum-rozwoju-lokalnego.pl.

Załączniki:
Program seminarium
Piotr Olkiewicz, ZMP
Gdynia
Zintegrowane podejście do ochrony powietrza - Zdzisław Czucha, ZMP
Płońsk
Efektywne systemy energetyczne - Zdzisław Czucha, ZMP
Ciechanów
Budowa kompleksowego systemu zagospodarowania odpadów komunalnych - Krzysztof Choromański, ZMP

Pozostałe aktualności

Lokalne środowisko przyrodnicze
foto-dzierzoniow_pl.jpg
Jak realizować Światowe Cele Zrównoważonego Rozwoju w miastach - relacja i zapis wideo seminarium
Ze studia w Dzierżoniowie transmitowane było ostatnie już seminarium online z cyklu przygotowujących polskie miasta do 11. sesji Światowego Forum Miejskiego. Mówiliśmy o Światowych Celach Zrównoważ...
Lokalne środowisko przyrodnicze
Www_-__Dzierzoni_w.png
Jak realizować Światowe Cele Zrównoważonego Rozwoju w miastach – zapraszamy na transmisję seminarium
Dziś o godz. 10 zapraszamy do oglądania transmisji seminarium online w ramach Forum Rozwoju Lokalnego – ostatniego z cyklu przygotowujących polskie miasta do 11. sesji Światowego Forum Miejskiego.
Lokalne środowisko przyrodnicze
Www_-__Dzierzoni_w.png
Jak realizować Światowe Cele Zrównoważonego Rozwoju w miastach – dziś OSTATNI DZIEŃ REJESTRACJI na seminarium FRL
O wdrażaniu światowych celów zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym będziemy rozmawiać podczas kolejnego seminarium FRL, na które Związek zaprasza miasta w ramach przygotowań do Światowego For...
Lokalne środowisko przyrodnicze
Www_-__Dzierzoni_w.png
Jak realizować Światowe Cele Zrównoważonego Rozwoju w miastach – zaproszenie na seminarium FRL
O wdrażaniu światowych celów zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym będziemy rozmawiać podczas kolejnego seminarium FRL, na które Związek zaprasza miasta w ramach przygotowań do Światowego For...
Lokalne środowisko przyrodnicze
FRL-sem15-2.jpg
Czy w miastach jest czyste powietrze? - relacja z seminarium FRL
Tylko we współpracy samorządów, rządu, mieszkańców i przedsiębiorców możemy poradzić sobie z problemem jakości powietrza – to konkluzja seminarium poświęconego rozwojowi małych i średnich miast.
Lokalne środowisko przyrodnicze
FRL-sem15-1.jpg
Miasto – strefa czystego powietrza? Seminarium dla miast już 28 stycznia
Jak miasta dbają o jakość powietrza? Jak wspiera je w tym polityka rządu? O tym będziemy dyskutować podczas kolejnego seminarium poświęconego wewnętrznym potencjałom rozwoju małych i średnich miast.

Partnerzy