Transformacja miast w kierunku Zielonego Ładu - prezentacje i zapis video

Neutralność klimatyczna miast Opublikowano: 22.10.2020
grafika-FRL-sem10.jpg
Jak budować potencjał wewnętrzny miast poprzez zintegrowane zarządzanie środowiskiem, energią i odpadami – o tym rozmawiano podczas seminarium Forum Rozwoju Lokalnego zorganizowanego przez ZMP.

Już ponad pół roku przedstawiciele miast, eksperci i specjaliści spotykają się za pośrednictwem łączy internetowych i dyskutują na temat wyzwań związanych z wewnętrznymi potencjałami rozwoju miast i tego, jak te potencjały uruchamiać. Dziesiąte seminarium z cyklu „Uruchomienie endogennych potencjałów warunkiem rozwoju małych i średnich miast w Polsce” poświęcone było transformacji miast w kierunku Zielonego Ładu.

Degradacja środowiska i zmiany klimatu stanowią obecnie jedne z najważniejszych wyzwań dla miast. Jak podaje w raporcie za 2019 rok Europejska Agencja Środowiska, rocznie z powodu samej tylko złej jakości powietrza przedwcześnie umiera 45 tysięcy Polaków. Podczas gdy średnioroczne stężenie benzo(a)pirenu w większości krajów Europy wynosi mniej niż 1 ng/m³, w Polsce jest to 6 ng/m³. Spośród 50 europejskich miast, w których badano jakość powietrza, aż 60% tych najbardziej zanieczyszczonych stanowiły miasta polskie. 

Aby sprostać tym gigantycznym wyzwaniom, potrzebne jest nowe podejście do zintegrowanego i strategicznego zarządzania na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz nowoczesnej, zasobooszczędnej i konkurencyjnej (zielonej/ekologicznej) gospodarki. 

W styczniu tego roku Komisja Europejska zaproponowała pakiet działań i środków w ramach tzw. Europejskiego Zielonego Ładu. Mają one na celu przejście ku zrównoważonej, zielonej transformacji i Europie neutralnej klimatycznie. Podejście takie ma mieć także przełożenie na środki finansowe UE w latach 2021-2027.

Podczas seminarium biorący w nim udział eksperci Związku Miast Polskich podkreślali potrzebę integracji działań w wielu obszarach i sektorach gospodarki, ze szczególnym naciskiem na tematykę jakości powietrza, transformacji energetycznej oraz gospodarki odpadami. Swoimi doświadczeniami i sukcesami podzielili się z uczestnikami spotkania przedstawiciele Gdyni (ochrona powietrza i efektywność energetyczna), Płońska (wieloletnie i systemowe dążenie do modelu proekologicznego ciepłownictwa) oraz Ciechanowa (system indywidualnej segregacji odpadów). 

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacjami z seminarium oraz do obejrzenia zapisu wideo całego spotkania.
Prezentacje ze spotkania znajdują się w załączeniu

Dziękujemy miastom za transmitowanie seminarium oraz udostępnianie naszych postów związanych z tym wydarzeniem na Facebooku!

Przypominamy, że cykl seminariów jest realizowany w ramach Programu „Rozwój lokalny” wdrażanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach III edycji Funduszy norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Już dziś zapraszamy na kolejne spotkania, które Związek zorganizuje w ramach Forum Rozwoju Lokalnego:

30 października
– podczas Samorządowego Forum Kapitału i Finansów – „Instrumenty i narzędzie wspierające rozwój – aspekty finansowe i instytucjonalne”
12 listopada – „Partnerstwo i współpraca międzysamorządowa”
Początek grudnia – Narzędzie samooceny potencjału instytucjonalnego JST przygotowane przez OECD

Strona internetowa FRL - www.forum-rozwoju-lokalnego.pl.

Załączniki:
Program seminarium
Piotr Olkiewicz, ZMP
Gdynia
Zintegrowane podejście do ochrony powietrza - Zdzisław Czucha, ZMP
Płońsk
Efektywne systemy energetyczne - Zdzisław Czucha, ZMP
Ciechanów
Budowa kompleksowego systemu zagospodarowania odpadów komunalnych - Krzysztof Choromański, ZMP

Pozostałe aktualności

Neutralność klimatyczna miast
grafa-frl-N1-WWW-1920x1080.jpg
Nowe standardy zarządzania w sektorze komunalnym - PREZENTACJE i NAGRANIE
ZMP zorganizował dla miast kolejne seminarium FRL. Mówiono na nim o przygotowaniu sektora komunalnego do standardów zarządzania zrównoważonym rozwojem (ESG) zgodnych z nowymi regulacjami prawnymi. Publikujemy PREZENTACJE i NAGRANIE!
Neutralność klimatyczna miast
pilaaa.jpg
Dobre praktyki transformacji energetycznej w miastach
Podczas konferencji „Transformacja energetyczna - zastosowanie zielonej energii w nowoczesnym mieście. Technologie SMART CITY w zarządzaniu energią” w Pile, pokazano ciekawe doświadczenia polskie, niemieckie i norweskie. Udostępniamy prezentacje!
Neutralność klimatyczna miast
foto-FRL-1_Kamil.jpg
Transformacja energetyczna na seminarium Forum Rozwoju Lokalnego
Grudniowe Forum Rozwoju Lokalnego, które odbyło się 7 grudnia br. w Pile, było częścią międzynarodowej konferencji „Transformacja energetyczna - zastosowanie zielonej energii w nowoczesnym mieście. Technologie SMART CITY w zarządzaniu energią”.
Neutralność klimatyczna miast
www.jpg
Transformacja energetyczna na seminarium FRL – zapraszamy do udziału online!
Już jutro, 7 grudnia, zapraszamy na Forum Rozwoju Lokalnego. Tym razem seminarium odbędzie się w Pile i będzie częścią międzynarodowej konferencji poświęconej transformacji energetycznej. Zapraszamy do udziału online w wydarzeniu!
Neutralność klimatyczna miast
KONKURS_EDYCJA_2023_www__1280___720_px_.png
Zapraszamy na konferencję i galę konkursu „Samorządowy Lider Zarządzania 2023”
7-8 grudnia w Pile odbędzie się konferencja międzynarodowa na temat transformacji energetycznej i smart city oraz finał konkursu „Samorządowy Lider Zarządzania 2023”, do którego 14 miast zgłosiło 17 wniosków. Startuje rejestracja!
Neutralność klimatyczna miast
KONKURS_EDYCJA_2023_www__1280___720_px_.png
Gala konkursu „Samorządowy Lider Zarządzania 2023” i konferencja międzynarodowa w Pile - ZAREZERWUJ DATĘ
7 i 8 grudnia 2023 r. ZMP wraz z miastem Piła organizują wyjątkowe wydarzenie - konferencję i seminarium Forum Rozwoju Lokalnego na temat transformacji energetycznej miast oraz uroczystą Galę finałową konkursu „Samorządowy Lider Zarządzania 2023”.

Partnerzy