Projekt rozporządzenia MEN w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

opiniowanie od 13.01.2017 do 19.01.2017
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia