Projekt ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej (Ministerstwo Zdrowia).

opiniowanie od 13.01.2017 do 19.01.2017
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

Załączniki

uzasadnienie OSR