Projekt ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa).

opiniowanie od 13.01.2017 do 19.01.2017
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

Załączniki

uzasadnienie OSR