Projekt ustawy Ministra Infrastruktury i Budownictwa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

opiniowanie od 13.02.2017 do 17.02.2017
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia