Projekt rozporządzenie Rady Ministrów z 7 maja 2020 zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości pobierz

opiniowanie od 12.05.2020 do 22.05.2020
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

Załączniki

Uzasadnienie OSR