Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z objęciem prawa do zasiłku pogrzebowego nowej grupy uprawnionych (senacki)

opiniowanie od 13.05.2021 do 18.05.2021
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia