Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie prowadzenia Rejestru Dowodów Osobistych.

opiniowanie od 13.05.2021 do 18.05.2021
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia