Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

opiniowanie od 23.08.2021 do 27.08.2021
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

Załączniki

uzasadnienie OSR