Poselski projekt ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

opiniowanie od 17.09.2021 do 24.09.2021
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia