Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej (senacki).

opiniowanie od 16.11.2021 do 22.11.2021
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia