Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami (Pełnomocnik Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego).

opiniowanie od 16.11.2021 do 22.11.2021
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

Załączniki

osr