Projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta (MZ).

opiniowanie od 16.11.2021 do 22.11.2021
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

Załączniki

osr