Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym.

opiniowanie od 11.02.2022 do 18.02.2022
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia