Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (PiS) pobierz

opiniowanie od 18.03.2022 do 25.03.2022
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia