Poselski projekt ustawy o sołtysach i radach sołeckich oraz zmianie niektórych innych ustaw.

opiniowanie od 07.12.2016 do 15.12.2016
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia