Projekt ustawy Ministra Środowiska o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz zmianie niektórych innych ustaw.

opiniowanie od 08.12.2016 do 15.12.2016
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

Załączniki

uzasadnienie osr