Projekt ustawy Ministra Zdrowia o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

opiniowanie od 08.12.2016 do 15.12.2016
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia