Projekt ustawy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zmianie ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej.

opiniowanie od 09.12.2016 do 15.12.2016
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia