Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie stawek opłat za korzystanie ze środowiska.

opiniowanie od 09.12.2016 do 15.12.2016
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

Załączniki

OSR