Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia projektu programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027.

opiniowanie od 17.09.2021 do 24.09.2021
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia