Narzędzie samooceny dla JST od OECD

Metoda i narzędzia ZMP dla miast Opublikowano: 25.01.2022
narzedzie-OECD-www.jpg
Narzędzie samooceny dla jednostek samorządu lokalnego w Polsce: Wzmacnianie zarządzania na rzecz bardziej efektywnych strategii rozwoju to praktyczne narzędzie dla polskich gmin i powiatów.

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), we współpracy ze Związkiem Miast Polskich (ZMP) oraz Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR), przygotowała narzędzie samooceny dla jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, aby w ten sposób wspierać je w planowaniu i realizacji lokalnych strategii rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem kluczowych obszarów zarządzania publicznego i rozwoju terytorialnego. 

Narzędzie powstało w oparciu o raport OECD na temat zarządzania publicznego i rozwoju terytorialnego w gminach i powiatach w Polsce opracowany w ramach projektu „Lepsze zarządzanie, planowanie i dostarczanie usług publicznych w jednostkach samorządu lokalnego w Polsce”.

To uniwersalne narzędzie samooceny, z którego mogą skorzystać zarówno mniejsze, jak i większe JST, zostało przygotowane we współpracy z przedstawicielami polskich JST. Przed opracowaniem narzędzia OECD przygotowało szczegółowy kwestionariusz, odwiedziło różnej wielkości JST w całej Polsce i przeprowadziło wywiady z przedstawicielami władz lokalnych, pracownikami różnych działów, różnych instytucji rządowych oraz wieloma interesariuszami, a następnie przetestowało je na warsztatach z potencjalnymi użytkownikami i ekspertami.

Celem tego narzędzia jest przede wszystkim wsparcie osób odpowiedzialnych za rozwój w lokalnych samorządach czy podniesienie efektywności zaplanowanych działań, a także pomoc przy skuteczniejszym wdrażaniu priorytetów lokalnych i dostarczaniu lepszej jakości usług. Pokazuje, w jakim miejscu jesteśmy i co można zrobić więcej. Narzędzie samooceny bada 3 obszary: wzmocnienie rozwoju instytucjonalnego, doskonalenie świadczenia usług oraz wzmacnianie wewnętrznych potencjałów procesów zarządzania. Wyznacza 3 poziomy dojrzałości instytucjonalnej – bazowy, pośredni i optymalny. To proste i precyzyjne narzędzie, które wymaga jednak regularności stosowania oraz długofalowego podejścia. Wtedy jest najskuteczniejsze. Jeśli samoocena ma być efektywna, istotny jest także sam proces, a nie tylko wyniki. Dlatego bardzo ważne jest zaangażowanie do niego zarówno interesariuszy wewnętrznych, jak i zewnętrznych.

Zachęcamy do lektury i stosowania!

Załączniki:
Narzędzie samooceny dla JST - wersja polska

Pozostałe aktualności

Metoda i narzędzia ZMP dla miast
smup1.png
System Monitorowania Usług Publicznych (SMUP)
Prace nad Systemem Monitorowania Usług Publicznych weszły w kolejny etap. Po publicznym udostępnieniu systemu, od lutego br. oferowane są JST szkolenia z zakresu posługiwania się systemem.
Metoda i narzędzia ZMP dla miast
FRL-sem26-2-www.jpg
O roli informacji w zarządzaniu rozwojem - relacja i zapis wideo seminarium FRL
W jaki sposób miasta wykorzystują informacje z Monitora Rozwoju Lokalnego – narzędzia stworzonego przez ZMP? Samorządowcy dzielili się swoimi doświadczeniami podczas seminarium Forum Rozwoju Lokalnego
Metoda i narzędzia ZMP dla miast
FRL-sem26-2-www.jpg
O roli informacji w zarządzaniu rozwojem - zapraszamy na transmisję seminarium FRL
Zapraszamy na transmisję seminarium w ramach Forum Rozwoju Lokalnego. Tym razem będziemy mówić o sytuacji społeczno-ekonomicznej w miastach bazując na danych z Monitora Rozwoju Lokalnego.
Metoda i narzędzia ZMP dla miast
FRL-sem26-2-www.jpg
O roli informacji w zarządzaniu rozwojem – przedłużona rejestracja na seminarium FRL
Do 26 stycznia można rejestrować swój udział w seminarium online Forum Rozwoju Lokalnego pt. „Rola informacji w zarządzaniu rozwojem i współpracy interesariuszy – narzędzia MRL”.
Metoda i narzędzia ZMP dla miast
FRL-sem26-2-www.jpg
O roli informacji w zarządzaniu rozwojem - zapraszamy na seminarium FRL
Związek Miast Polskich zaprasza na seminarium w ramach Forum Rozwoju Lokalnego. Tym razem będziemy mówić o sytuacji społeczno-ekonomicznej w miastach bazując na danych z Monitora Rozwoju Lokalnego.
Metoda i narzędzia ZMP dla miast
FRL-sem19-1-2-www.jpg
O planowaniu strategicznym rozwoju lokalnego - relacja i zapis wideo seminarium FRL
Narzędzia planowania strategicznego, które wypracował Związek Miast Polskich i przetestował już wspólnie z miastami były tematem seminarium XIX Forum Rozwoju Lokalnego zorganizowanego 28 maja br.

Partnerzy