Rozwój miast na poziomie europejskim - Platforma Portico na Open Days

Metoda i narzędzia ZMP dla miast Opublikowano: 20.10.2023
MicrosoftTeams-image__10_.png
Podczas Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast w Brukseli 9–12 października 2023 r. zaprezentowano platformę Portico, która ma się stać centrum wiedzy na temat różnorodnych kwestii związanych z rozwojem miast na poziomie europejskim.

Była to już 21. edycja Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast w Brukseli, wydarzenia, podczas którego spotykają się praktycy i teoretycy zajmujący się rozwojem regionalnym, rozwojem miast, planowaniem strategicznym itp. Tzw. Open Days to unikalna platforma komunikacyjna i sieciowa, skupiająca regiony i miasta z całej Europy, w tym polityków, administratorów, ekspertów i naukowców. W trakcie wydarzenia jego uczestnicy biorą udział w wielu warsztatach, spotkaniach i mogą wymieniać najlepsze praktyki związane z zarządzaniem i planowaniem strategicznym. W wydarzeniu wzięło udział 7 tysięcy gości, głównie samorządowców. Podczas konferencji i paneli wielokrotnie wskazywali wobec przedstawicieli Komisji Europejskiej i Parlamentu na konieczność zwiększenia swego wpływu na decyzje dotyczące Unii.

W tym roku, z ramienia ZMP, w wydarzeniu uczestniczyła także koordynator Krajowego Punktu Kontaktowego Europejskiej Inicjatywy Miejskiej m.in. w związku z uruchomieniem platformy Portico, która ma się stać centrum wiedzy na temat różnorodnych kwestii związanych z rozwojem miast na poziomie europejskim.

Portico to europejska platforma wiedzy miejskiej opracowana w ramach Europejskiej Inicjatywy Miejskiej (EUI) i finansowana przez Unię Europejską w celu wspierania lepszego projektowania, wdrażania i włączania lepszej polityki miejskiej i strategii miejskich. Platforma ta łączy miasta z wiedzą, ludźmi i inicjatywami, które są potrzebne do wdrożenia zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich. Misją Portico jest ułatwianie przedstawicielom miast poruszania się po zasobach wiedzy pochodzących od wielu partnerów, w szczególności tych objętych polityką spójności UE, i znajdowanie zasobów najbardziej odpowiednich do ich potrzeb. Zapewnia także lepsze zrozumienie, w jaki sposób różne inicjatywy miejskie mogą je wspierać. Jednocześnie tworzy społeczności, które mogą sobie wzajemnie pomagać we wdrażaniu zrównoważonego rozwoju miast. Użytkownicy platformy znajdą na niej informacje dotyczące m.in.: dobrych praktyk, baz wiedzy, dostępnych źródeł finansowania i konkursów. Platforma będzie na bieżąco poszerzona i uzupełniana.

Zachęcamy do korzystania z tego nowego narzędzia https://portico.urban-initiati...

Więcej informacji

Pozostałe aktualności

Metoda i narzędzia ZMP dla miast
smup1.png
System Monitorowania Usług Publicznych (SMUP)
Prace nad Systemem Monitorowania Usług Publicznych weszły w kolejny etap. Po publicznym udostępnieniu systemu, od lutego br. oferowane są JST szkolenia z zakresu posługiwania się systemem.
Metoda i narzędzia ZMP dla miast
FRL-sem26-2-www.jpg
O roli informacji w zarządzaniu rozwojem - relacja i zapis wideo seminarium FRL
W jaki sposób miasta wykorzystują informacje z Monitora Rozwoju Lokalnego – narzędzia stworzonego przez ZMP? Samorządowcy dzielili się swoimi doświadczeniami podczas seminarium Forum Rozwoju Lokalnego
Metoda i narzędzia ZMP dla miast
narzedzie-OECD-www.jpg
Narzędzie samooceny dla JST od OECD
Narzędzie samooceny dla jednostek samorządu lokalnego w Polsce: Wzmacnianie zarządzania na rzecz bardziej efektywnych strategii rozwoju to praktyczne narzędzie dla polskich gmin i powiatów.
Metoda i narzędzia ZMP dla miast
FRL-sem26-2-www.jpg
O roli informacji w zarządzaniu rozwojem - zapraszamy na transmisję seminarium FRL
Zapraszamy na transmisję seminarium w ramach Forum Rozwoju Lokalnego. Tym razem będziemy mówić o sytuacji społeczno-ekonomicznej w miastach bazując na danych z Monitora Rozwoju Lokalnego.
Metoda i narzędzia ZMP dla miast
FRL-sem26-2-www.jpg
O roli informacji w zarządzaniu rozwojem – przedłużona rejestracja na seminarium FRL
Do 26 stycznia można rejestrować swój udział w seminarium online Forum Rozwoju Lokalnego pt. „Rola informacji w zarządzaniu rozwojem i współpracy interesariuszy – narzędzia MRL”.
Metoda i narzędzia ZMP dla miast
FRL-sem26-2-www.jpg
O roli informacji w zarządzaniu rozwojem - zapraszamy na seminarium FRL
Związek Miast Polskich zaprasza na seminarium w ramach Forum Rozwoju Lokalnego. Tym razem będziemy mówić o sytuacji społeczno-ekonomicznej w miastach bazując na danych z Monitora Rozwoju Lokalnego.

Partnerzy