O roli informacji w zarządzaniu rozwojem - relacja i zapis wideo seminarium FRL

Metoda i narzędzia ZMP dla miast Opublikowano: 28.01.2022
W jaki sposób miasta wykorzystują informacje z Monitora Rozwoju Lokalnego – narzędzia stworzonego przez ZMP? Samorządowcy dzielili się swoimi doświadczeniami podczas seminarium Forum Rozwoju Lokalnego

27 stycznia br. Związek Miast Polskich zorganizował XXVI seminarium online odbywające się w ramach Forum Rozwoju Lokalnego (FRL). Tym razem w gronie samorządowców i ekspertów rozmawiano o roli informacji w zarządzaniu rozwojem i współpracy interesariuszy, a szczególnie o narzędziu jakim jest Monitor Rozwoju Lokalnego.

Genezą powstania MRL była potrzeba zgromadzenia, analizy i udostępnienia w jednym miejscu danych niezbędnych dla zarządzania rozwojem lokalnym w Polsce. MRL to narzędzie pozwalające zarówno na syntetyczną ocenę potencjału społeczno-ekonomicznego gminy w czasie i w relacji do innych gmin o podobnej funkcji w strukturze osiedleńczej kraju, jak też na analizę pogłębioną w wybranej gminie w oparciu o szczegółowe dane pozyskane ze źródeł statystyki publicznej i źródeł administracyjnych (m.in. GUS, MF, MEN). Celem MRL jest udostępnienie informacji, które umożliwią władzom i lokalnym partnerom debatę publiczną i ocenę sytuacji gminy, miasta, obszaru oraz wypracowanie programu rozwoju w oparciu o rzeczywistą wiedzę o lokalnych potencjałach.

Monitor Rozwoju Lokalnego będąc narzędziem do analiz, służy do przygotowania diagnozy stanu gminy, rozpoznania i oceny mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń (specjalistyczna forma analizy SWOT). Może być zatem wykorzystywany jako narzędzie diagnostyczne przy przygotowaniu strategii, planów, programów i projektów. Ponieważ MRL będzie przez ZMP corocznie aktualizowany może służyć również jako narzędzie ewaluacji tych strategii, planów, programów i projektów – oceny ich oddziaływania na podstawowe aspekty rozwoju jednostki samorządu terytorialnego. Dodatkowo MRL może być wykorzystywany przy sporządzaniu, wymaganego ustawowo Raportu o stanie gminy – wskazując jak kształtują się poszczególne aspekty rozwoju na tle grupy porównawczej.

Podczas seminarium doradca strategiczny ZMP, Janusz Szewczuk, w oparciu o dane z Monitora omówił zmiany demograficzne, rynku pracy, koniunktury gospodarczej, zmieniający się popyt na usługi publiczne oraz skutki COVID na przykładzie miast Stalowa Wola, Ostrowiec Świętokrzyski, Nisko i Busko Zdrój. Wszystkie te miasta jako ośrodki zagrożone utratą funkcji społecznych i gospodarczych biorą udział w Programie „Rozwój lokalny”. Włodarze tych miast opowiedzieli, jak przy pomocy m.in. informacji płynących z MRL zbudowali wraz z urzędnikami, przedsiębiorcami oraz mieszkańcami nowe ścieżki rozwoju dla swoich miast. O praktycznym zastosowaniu Monitora opowiedzieli także przedstawiciele miasta Rydułtowy.

Zachęcamy do prześledzenia prezentacji (które znajdują się w załączeniu) oraz do obejrzenia zapisu wideo spotkania.


Przypominamy, że cykl seminariów Forum Rozwoju Lokalnego pn. „Uruchomienie endogennych potencjałów warunkiem rozwoju małych i średnich miast w Polsce” jest realizowany w ramach Programu „Rozwój lokalny” wdrażanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w III edycji Funduszy norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. FRL jest uruchomioną przez Związek Miast Polskich otwartą platformą samorządowo-rządowo-eksperckiej debaty oraz zintegrowanym pakietem działań służących promocji podejścia oraz narzędzi zrównoważonego i endogennego rozwoju lokalnego.
(epe)

Załączniki:
Program seminarium
Możliwości rozwoju i przydatności MRL w zarządzaniu miastem
Rydułtowy - obraz miasta w świetle danych z MRL
Zmiany sytuacji społeczno-ekonomicznej miast w 2020 roku w oparciu o dane w MRL
Nowe funkcjonalności i nowe dane dostępne w Monitorze Rozwoju Lokalnego

Pozostałe aktualności

Kapitał społeczny i zasoby instytucjonalne
Komunikacja–partycypacja–współzarządzanie. Relacja z seminarium Forum Rozwoju Lokalnego
Miasta, które są liderami w dziedzinie zarządzania i partycypacji mieszkańców– to główni bohaterowie Forum Rozwoju Lokalnego, które 24 lutego odbyło się w Tarnowie. Rozmawialiśmy o dialogu, włączen...
ZMP pamięta o Ukrainie w Tarnowie
W związku z rocznicą agresji Rosji na Ukrainę 24 lutego, podczas gali konkursu „Samorządowy Lider Zarządzania” 23 lutego i na Forum Rozwoju Lokalnego w Tarnowie odegrano uroczyście hymn Ukrainy, a ...
Kapitał społeczny i zasoby instytucjonalne
Porozmawiajmy o partycypacji społecznej – zapraszamy dziś na transmisję seminarium FRL
Dzisiejsze seminarium Forum Rozwoju Lokalnego tym razem będzie poświęcone dialogowi, włączeniu społecznemu i integracji międzykulturowej. Zapraszamy od godz. 10.00 na transmisję z Tarnowa.
Kapitał społeczny i zasoby instytucjonalne
Gala konkursu SLZ oraz Forum Rozwoju Lokalnego
23 i 24 lutego 2023 roku Związek Miast Polskich organizuje w Tarnowie wyjątkowe wydarzenie – dwudniową konferencję podsumowującą konkurs „Samorządowy Lider Zarządzania” złożoną z uroczystej Gali fi...
Kapitał społeczny i zasoby instytucjonalne
Porozmawiajmy o partycypacji społecznej – zapraszamy na seminarium FRL
24 lutego zapraszamy na kolejne seminarium Forum Rozwoju Lokalnego, które tym razem będzie poświęcone dialogowi, włączeniu społecznemu i integracji międzykulturowej. Będzie ono częścią dwudniowej k...
Kapitał społeczny i zasoby instytucjonalne
Gala konkursu SLZ oraz Forum Rozwoju Lokalnego – REJESTRACJA DO 10 LUTEGO
Do jutra, 10 lutego, trwa rejestracja na dwudniową konferencję podsumowującą konkurs „Samorządowy Lider Zarządzania”. To wyjątkowe spotkanie, poświęcone partycypacji społecznej, odbędzie się 23 i 2...

Partnerzy