O roli informacji w zarządzaniu rozwojem - relacja i zapis wideo seminarium FRL

Metoda i narzędzia ZMP dla miast Opublikowano: 28.01.2022
FRL-sem26-2-www.jpg
W jaki sposób miasta wykorzystują informacje z Monitora Rozwoju Lokalnego – narzędzia stworzonego przez ZMP? Samorządowcy dzielili się swoimi doświadczeniami podczas seminarium Forum Rozwoju Lokalnego

27 stycznia br. Związek Miast Polskich zorganizował XXVI seminarium online odbywające się w ramach Forum Rozwoju Lokalnego (FRL). Tym razem w gronie samorządowców i ekspertów rozmawiano o roli informacji w zarządzaniu rozwojem i współpracy interesariuszy, a szczególnie o narzędziu jakim jest Monitor Rozwoju Lokalnego.

Genezą powstania MRL była potrzeba zgromadzenia, analizy i udostępnienia w jednym miejscu danych niezbędnych dla zarządzania rozwojem lokalnym w Polsce. MRL to narzędzie pozwalające zarówno na syntetyczną ocenę potencjału społeczno-ekonomicznego gminy w czasie i w relacji do innych gmin o podobnej funkcji w strukturze osiedleńczej kraju, jak też na analizę pogłębioną w wybranej gminie w oparciu o szczegółowe dane pozyskane ze źródeł statystyki publicznej i źródeł administracyjnych (m.in. GUS, MF, MEN). Celem MRL jest udostępnienie informacji, które umożliwią władzom i lokalnym partnerom debatę publiczną i ocenę sytuacji gminy, miasta, obszaru oraz wypracowanie programu rozwoju w oparciu o rzeczywistą wiedzę o lokalnych potencjałach.

Monitor Rozwoju Lokalnego będąc narzędziem do analiz, służy do przygotowania diagnozy stanu gminy, rozpoznania i oceny mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń (specjalistyczna forma analizy SWOT). Może być zatem wykorzystywany jako narzędzie diagnostyczne przy przygotowaniu strategii, planów, programów i projektów. Ponieważ MRL będzie przez ZMP corocznie aktualizowany może służyć również jako narzędzie ewaluacji tych strategii, planów, programów i projektów – oceny ich oddziaływania na podstawowe aspekty rozwoju jednostki samorządu terytorialnego. Dodatkowo MRL może być wykorzystywany przy sporządzaniu, wymaganego ustawowo Raportu o stanie gminy – wskazując jak kształtują się poszczególne aspekty rozwoju na tle grupy porównawczej.

Podczas seminarium doradca strategiczny ZMP, Janusz Szewczuk, w oparciu o dane z Monitora omówił zmiany demograficzne, rynku pracy, koniunktury gospodarczej, zmieniający się popyt na usługi publiczne oraz skutki COVID na przykładzie miast Stalowa Wola, Ostrowiec Świętokrzyski, Nisko i Busko Zdrój. Wszystkie te miasta jako ośrodki zagrożone utratą funkcji społecznych i gospodarczych biorą udział w Programie „Rozwój lokalny”. Włodarze tych miast opowiedzieli, jak przy pomocy m.in. informacji płynących z MRL zbudowali wraz z urzędnikami, przedsiębiorcami oraz mieszkańcami nowe ścieżki rozwoju dla swoich miast. O praktycznym zastosowaniu Monitora opowiedzieli także przedstawiciele miasta Rydułtowy.

Zachęcamy do prześledzenia prezentacji (które znajdują się w załączeniu) oraz do obejrzenia zapisu wideo spotkania.


Przypominamy, że cykl seminariów Forum Rozwoju Lokalnego pn. „Uruchomienie endogennych potencjałów warunkiem rozwoju małych i średnich miast w Polsce” jest realizowany w ramach Programu „Rozwój lokalny” wdrażanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w III edycji Funduszy norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. FRL jest uruchomioną przez Związek Miast Polskich otwartą platformą samorządowo-rządowo-eksperckiej debaty oraz zintegrowanym pakietem działań służących promocji podejścia oraz narzędzi zrównoważonego i endogennego rozwoju lokalnego.
(epe)

Załączniki:
Program seminarium
Możliwości rozwoju i przydatności MRL w zarządzaniu miastem
Rydułtowy - obraz miasta w świetle danych z MRL
Zmiany sytuacji społeczno-ekonomicznej miast w 2020 roku w oparciu o dane w MRL
Nowe funkcjonalności i nowe dane dostępne w Monitorze Rozwoju Lokalnego

Pozostałe aktualności

Metoda i narzędzia ZMP dla miast
MicrosoftTeams-image__10_.png
Rozwój miast na poziomie europejskim - Platforma Portico na Open Days
Podczas Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast w Brukseli 9–12 października 2023 r. zaprezentowano platformę Portico, która ma się stać centrum wiedzy na temat różnorodnych kwestii związanych z rozwojem miast na poziomie europejskim.
Metoda i narzędzia ZMP dla miast
smup1.png
System Monitorowania Usług Publicznych (SMUP)
Prace nad Systemem Monitorowania Usług Publicznych weszły w kolejny etap. Po publicznym udostępnieniu systemu, od lutego br. oferowane są JST szkolenia z zakresu posługiwania się systemem.
Metoda i narzędzia ZMP dla miast
narzedzie-OECD-www.jpg
Narzędzie samooceny dla JST od OECD
Narzędzie samooceny dla jednostek samorządu lokalnego w Polsce: Wzmacnianie zarządzania na rzecz bardziej efektywnych strategii rozwoju to praktyczne narzędzie dla polskich gmin i powiatów.
Metoda i narzędzia ZMP dla miast
FRL-sem26-2-www.jpg
O roli informacji w zarządzaniu rozwojem - zapraszamy na transmisję seminarium FRL
Zapraszamy na transmisję seminarium w ramach Forum Rozwoju Lokalnego. Tym razem będziemy mówić o sytuacji społeczno-ekonomicznej w miastach bazując na danych z Monitora Rozwoju Lokalnego.
Metoda i narzędzia ZMP dla miast
FRL-sem26-2-www.jpg
O roli informacji w zarządzaniu rozwojem – przedłużona rejestracja na seminarium FRL
Do 26 stycznia można rejestrować swój udział w seminarium online Forum Rozwoju Lokalnego pt. „Rola informacji w zarządzaniu rozwojem i współpracy interesariuszy – narzędzia MRL”.
Metoda i narzędzia ZMP dla miast
FRL-sem26-2-www.jpg
O roli informacji w zarządzaniu rozwojem - zapraszamy na seminarium FRL
Związek Miast Polskich zaprasza na seminarium w ramach Forum Rozwoju Lokalnego. Tym razem będziemy mówić o sytuacji społeczno-ekonomicznej w miastach bazując na danych z Monitora Rozwoju Lokalnego.

Partnerzy