System Monitorowania Usług Publicznych (SMUP)

Metoda i narzędzia ZMP dla miast Opublikowano: 17.03.2022
smup1.png
Prace nad Systemem Monitorowania Usług Publicznych weszły w kolejny etap. Po publicznym udostępnieniu systemu, od lutego br. oferowane są JST szkolenia z zakresu posługiwania się systemem.

Czym jest SMUP? To rozbudowana baza danych o usługach publicznych świadczonych przez gminy i powiaty. System – za pomocą wskaźników – umożliwia monitorowanie sposobu działania JST w dziewięciu obszarach, wśród których są np. edukacja, ochrona środowiska, gospodarowanie nieruchomościami, lokalna polityka społeczna. SMUP pozwala również na uzyskanie holistycznego obrazu JST, co może pozwalać na podejmowanie dobrych, strategicznych decyzji zarządczych.

Wszystkie dane do naliczania wskaźników pochodzą z oficjalnych źródeł, które dostarczają same JST uzupełniając sprawozdania statystyczne oraz bazy danych pozostających w gestii ministerstw i urzędów centralnych (takich jak: sprawozdania budżetowe, System Informacji Oświatowej, itp.).

SMUP służy do monitorowania usług, czyli działań samorządu na rzecz społeczności lokalnej. Każda usługa jest dokładnie opisana tak, by użytkownik systemu wiedział co dokładnie jest przedmiotem badania, oraz monitorowana w czterech wymiarach: ilość, jakość, dostępność i efektywność.

W systemie prezentowane są wskaźniki przygotowane w oparciu o jednakowe, niezwykle precyzyjne algorytmy. Nie są to surowe dane dostarczane przez statystykę publiczną. Dzięki temu system jest doskonałym narzędziem do śledzenia zmian w sposobie świadczenia usług oraz porównywania się samorządów między sobą. To drugie działania wspierane jest automatycznymi mechanizmami grup porównawczych oraz ukazywaniem wartości wskaźników na tle sąsiadów.

System dostępny jest pod adresem SMUP.GOV.PL. Posiada dwa interfejsy: podstawowy – do szybkiej analizy danych o wybranej gminie lub powiecie oraz zaawansowany – przygotowany dla osób pragnących samodzielnie dokonywać bardziej złożonych zestawień i porównań. W pierwszym z interfejsów położono nacisk na intuicyjność i, co ważne, gotowość do uruchamiania na urządzeniach mobilnych, drugi jest rozbudowanym narzędziem analitycznym pozwalającym tworzyć tabele, wykresy, a także mapy.

SMUP powstaje w ramach projektu strategicznego Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju finansowanego z POWER. Tworzony jest w partnerstwie przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Główny Urząd Statystyczny, Związek Miast Polskich oraz Związek Powiatów Polskich. Tak szerokie partnerstwo zapewnia dostęp do różnych perspektyw spojrzenia na dane, co w konsekwencji przekłada się na wysoką jakość i użyteczność wskaźników.

Pomimo faktu, że SMUP już dziś zawiera szeroki zestaw informacji dotyczących samorządowych usług publicznych, nie ustają prace nad jego rozwojem. W ciągu najbliższych 18 miesięcy planowane jest dalsze systematyczne uzupełnianie systemu o kolejne wskaźniki.

Obecnie organizatorzy zapraszają do udziału w szkoleniach upowszechniających SMUP. Udział w nich pozwoli pracownikom samorządowym lepiej wykorzystywać nowy portal. Zarówno do przygotowania raportów o stanie gminy czy powiatu, jak i dokonywania analizy skuteczności dostarczania własnych usług, a także do dyskusji z radnymi i mieszkańcami – w oparciu o fakty, a nie opinie.

Szkolenia, które obecnie są realizowane, skierowano do przedstawicieli JST i zorganizowano w dwóch alternatywnych formach: 4-godzinne spotkania online oraz stacjonarne w formule grup wymiany doświadczeń (GWD) w wymiarze 3x2 dni. Wszystkie szkolenia odbywają się w grupach tematycznych: osobno dla osób zarządzających strategicznie JST, a osobno dla tych zajmujących się, np.: edukacją, ochroną środowiska, gospodarką komunalną, podatkami i opłatami lokalnymi, gospodarowaniem nieruchomościami czy też kulturą i rekreacją.

W ramach spotkań online prezentowane są możliwości systemu oraz sposoby wykorzystania dostępnych w SMUP danych. Z kolei spotkania stacjonarne prowadzą uczestników przez proces analizowania danych od początku aż do wyciągania wypływających z nich wniosków zarządczych. W czasie spotkań GWD przewidziany jest czas na dzielenie się uczestników doświadczeniami również w innych, bieżących sprawach, a także poznanie i nawiązanie kontaktów.

Zgłoszenia na szkolenia oraz szczegółowe informacje o nich dostępne są na stronie służącej do rejestracji na szkolenia: SMUP.jst.org.pl lub po naciśnięciu przycisku „SZKOLENIA DLA JST” na głównej stronie SMUP.gov.pl.


Zachęcamy do obejrzenia krótkiego filmu promującego SMUP.25 marca odbędzie się premiera dłuższego filmu animacyjnego, który w sposób szczegółowy przedstawi tajniki Systemu. Na film zapraszamy na profile Facebookowe Związku Miast Polskich i Związku Powiatów Polskich, na stronę SMUP.gov.pl oraz strony www partnerów projektu.


Nie trać czasu i zajrzyj do SMUP!

Kierunek #LEPSZEUSŁUGI


WAŻNE


Zachęcamy do wykorzystywania:

  • na stronach miast - grafik załączonych do materiału,
  • na profilach facebookowych - treści posta na Facebooka załączonego do materiału wraz z filmem promocyjnym.

Więcej informacji

Załączniki:
grafika nr 1
grafika nr 2
grafika nr 3
grafika nr 4
grafika nr 5
post Facebook

Pozostałe aktualności

Metoda i narzędzia ZMP dla miast
FRL-sem26-2-www.jpg
O roli informacji w zarządzaniu rozwojem - relacja i zapis wideo seminarium FRL
W jaki sposób miasta wykorzystują informacje z Monitora Rozwoju Lokalnego – narzędzia stworzonego przez ZMP? Samorządowcy dzielili się swoimi doświadczeniami podczas seminarium Forum Rozwoju Lokalnego
Metoda i narzędzia ZMP dla miast
narzedzie-OECD-www.jpg
Narzędzie samooceny dla JST od OECD
Narzędzie samooceny dla jednostek samorządu lokalnego w Polsce: Wzmacnianie zarządzania na rzecz bardziej efektywnych strategii rozwoju to praktyczne narzędzie dla polskich gmin i powiatów.
Metoda i narzędzia ZMP dla miast
FRL-sem26-2-www.jpg
O roli informacji w zarządzaniu rozwojem - zapraszamy na transmisję seminarium FRL
Zapraszamy na transmisję seminarium w ramach Forum Rozwoju Lokalnego. Tym razem będziemy mówić o sytuacji społeczno-ekonomicznej w miastach bazując na danych z Monitora Rozwoju Lokalnego.
Metoda i narzędzia ZMP dla miast
FRL-sem26-2-www.jpg
O roli informacji w zarządzaniu rozwojem – przedłużona rejestracja na seminarium FRL
Do 26 stycznia można rejestrować swój udział w seminarium online Forum Rozwoju Lokalnego pt. „Rola informacji w zarządzaniu rozwojem i współpracy interesariuszy – narzędzia MRL”.
Metoda i narzędzia ZMP dla miast
FRL-sem26-2-www.jpg
O roli informacji w zarządzaniu rozwojem - zapraszamy na seminarium FRL
Związek Miast Polskich zaprasza na seminarium w ramach Forum Rozwoju Lokalnego. Tym razem będziemy mówić o sytuacji społeczno-ekonomicznej w miastach bazując na danych z Monitora Rozwoju Lokalnego.
Metoda i narzędzia ZMP dla miast
FRL-sem19-1-2-www.jpg
O planowaniu strategicznym rozwoju lokalnego - relacja i zapis wideo seminarium FRL
Narzędzia planowania strategicznego, które wypracował Związek Miast Polskich i przetestował już wspólnie z miastami były tematem seminarium XIX Forum Rozwoju Lokalnego zorganizowanego 28 maja br.

Partnerzy