Informacje prasowe

Pobierz Nadzwyczajne posiedzenie Zarządu ZMP w sprawie epidemii koronawirusa

17 marca odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Zarządu ZMP w sprawie stanu zagrożenia epidemicznego. Prezydenci i burmistrzowe obradowali w trybie telekonferencji. Zarząd Związku rozpatrywał problemy zgłoszone przez poszczególne miasta i pracował nad przygotowaniem pakietu rekomendacji dla rządu, które pomogą lepiej zorganizować i usprawnić pracę urzędów oraz funkcjonowanie całych społeczności lokalnych.

informacje prasowe

Pobierz Samorządy walczą o finansowanie swoich zadań

Wydatki inwestycyjne jednostek samorządowych w latach 2004-2018 wyniosły 494 mld zł – wielokrotnie więcej niż wydatki z budżetu centralnego. 55% tej kwoty samorządy musiały pozyskać z innych źródeł niż własne finansowanie. Brak zmian w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego może doprowadzić do ogromnych strat inwestycyjnych oraz do obniżenia jakości życia mieszkańców województw, powiatów, gmin i miast. Związek Miast Polskich oraz Senacka Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej przygotowały debaty merytoryczne dotyczące polskich samorządów. Podczas nich zostaną poruszone tematy dotyczące stanu finansów samorządowych, gospodarki odpadami, zmian w ustawach ustrojowych czy roli organizacji samorządowych w polskim życiu publicznym. Debaty zapoczątkują proces legislacyjny przygotowanych przez ZMP konkretnych projektów ustaw, które prezes Związku, senator Zygmunt Frankiewicz wniesie pod obrady Senatu.

informacje prasowe

Pobierz „Jedno dla wszystkich, wszystkie dla jednego” – miasta mówią wspólnym głosem

„Jedno dla wszystkich, wszystkie dla jednego” – pod takim hasłem wystartowała kampania wizerunkowa Związku Miast Polskich, która podkreśla znaczenie współpracy środowiska samorządowego, wzmacnia poczucie wspólnotowości i wskazuje, że członkostwo w Związku przynosi korzyści płynące ze współdziałania pomiędzy miastami. Kampania ma charakter ogólnopolski, a za sprawą miast członkowskich ZMP również lokalny. Przekaz zostanie skierowany zarówno do całego środowiska samorządowego ZMP, jak i do miast, które nie są jeszcze członkami Związku. Odbiorcami komunikatów staną się również mieszkańcy polskich miast. W przedsięwzięcie zaangażowało się 165 miast członkowskich ZMP, które zadeklarowały współpracę i aktywny udział w dystrybucji informacji na szczeblu lokalnym.

informacje prasowe

Pobierz Wysoka pozycja ZMP wśród lobbystów

Związek Miast Polskich zajmuje trzecie miejsce wśród najskuteczniejszych lobbystów działających w Sejmie. Serwis Jawny Lobbing pokazuje w swoich statystykach, kto ma wpływ na tworzenie prawa w Polsce. Serwis tez został zbudowany po to, aby każdy mógł sprawdzić, kto ma wpływ na tworzenie prawa w Polsce. Dane pochodzą z takich źródeł m.in. jak: publikowany przez MSWiA rejestr podmiotów prowadzących zawodową działalność lobbingową, wykaz prac legislacyjnych w Sejmie, stenogramy posiedzeń komisji sejmowych czy Rządowe Centrum Legislacji.

informacje prasowe

Pobierz Program „Rozwój lokalny” – miasta wybrane

Krosno, Jelenia Góra, Konin, Biłgoraj, Ostrowiec Świętokrzyski, Włocławek, Grajewo, Jarocin, Kraśnik i Mielec to pierwsza dziesiątka najwyżej ocenionych zarysów projektów na liście rankingowej programu „Rozwój lokalny”, opublikowanej 19 grudnia br. Zarysy projektów z 54 miast zostały wybrane przez Komitet ds. Wyboru Projektów programu „Rozwój lokalny”, finansowanego ze środków Funduszy norweskich i EOG 2014–2021, do drugiego etapu naboru programu. Do pierwszego etapu naboru zgłoszono 213 projektów. Komitet podjął decyzję na podstawie rekomendacji ekspertów oceniających i zdecydował także o umieszczeniu 13 zarysów projektów na liście rezerwowej.

informacje prasowe

Pobierz Samorządowcy z miast w Senacie RP

W wyniku ostatnich wyborów parlamentarnych wzmocniło się znacząco lobby samorządowe w Senacie RP. Podczas posiedzenia Zarządu Związku Miast Polskich 18 października w Warszawie zostały przyjęte priorytety legislacyjne na początek nowej kadencji parlamentarnej. Niektóre propozycje omówili w trakcie poprzedzającej posiedzenie konferencji prasowej senatorowie RP związani z ZMP – Zygmunt Frankiewicz i Wadim Tyszkiewicz. Dotyczą one m.in. finansów JST, wprowadzenie ustawy metropolitalnej/aglomeracyjnej, zmiany ustrojowe zwiększające uprawnienia mieszkańców wspólnot lokalnych oraz zwiększające uprawnienia organizacji zrzeszających samorządy.

informacje prasowe

Pobierz Wspólna kampania miast i ZMP - Spotkajmy się na wyborach

Związek Miast Polskich zaprasza miasta do zaangażowania się w kampanię zachęcającą mieszkańców do głosowania - udział w wyborach to nie tylko obywatelski obowiązek, ale też świętowanie demokracji. Wybory parlamentarne odbędą się już za niespełna trzy tygodnie, w niedzielę, 13 października. 25 września br. przedstawiciele miast - Warszawy, Gliwic, Łodzi, Sopotu i Związku Miast Polskich zainaugurowali kampanię profrekwencyjną, w której zachęcali do głosowania mieszkańców i przypominali, że udział w wyborach to nie tylko obywatelski obowiązek, ale również świętowanie demokracji.

informacje prasowe

Pobierz Potrzebna rzetelna debata o finansach JST

W ostatnim czasie, przede wszystkim w mediach, w związku z podwyżkami dla nauczycieli, toczy się nieobiektywna dyskusja, w której podkreśla się rosnące wpływy całego sektora publicznego z udziału w podatku PIT, a pomija szereg czynników, które pogarszają sytuację finansową samorządów, takich jak: wzrost wydatków inwestycyjnych, oświatowych, kosztów wykonywania usług publicznych, niedofinansowanie zadań zleconych czy ubytki w dochodach własnych gmin, będące wynikiem zmian ustawowych. Dlatego Strona Samorządowa Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego wystąpiła 26 czerwca do Premiera o pilne zorganizowanie spotkania poświęconego sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

informacje prasowe

Pobierz Koalicja dla edukacji pisze do MEN

Koalicja dla edukacji przedstawia na koniec roku szkolnego Ministrowi Edukacji zestaw swoich postulatów i prosi o ich przeanalizowanie, a przede wszystkim pilne przygotowanie i wdrożenie rozwiązań, które pozwoliłyby na rozwiązanie wskazywanych problemów. To pierwszy, wspólny efekt pracy Kwadratowego Stołu – Koalicji dla edukacji, której głównym celem jest przygotowanie do września tego roku Raportu Polska Edukacja 2035 - założeń do modelu systemu oświaty. - Przez wieloletnie zaniedbania rządzących oraz po tak zwanych „reformach” firmowanych przez minister Zalewską polska oświata znalazła się w głębokim kryzysie i wymaga naprawy w praktycznie każdym aspekcie swojego funkcjonowania. Zapewnienie młodym Polakom rzetelnego wykształcenia, nauczycielom właściwych warunków pracy, a samorządom odpowiednich środków na realizację zadań oświatowych to kwestie najważniejsze i nierozerwalnie związane. Związek Miast Polskich nie ucieka od rzetelnej debaty w tych trudnych sprawach. Debaty Kwadratowego stołu jasno pokazały, że mamy w kraju szereg środowisk, którym leży na sercu prawdziwa reforma polskiej szkoły – mówi Zygmunt Frankiewicz, prezes Związku Miast Polskich.

informacje prasowe

Pobierz Samorządowcy z ZMP chcą podwyżek dla nauczycieli

Związek Miast Polskich uważa za słuszne oczekiwania nauczycieli dotyczące wzrostu ich wynagrodzeń. Popierając postulaty związków zawodowych dotyczące podwyżek dla nauczycieli, apeluje o wspólną walkę o odpowiedni poziom finansowania oświaty z budżetu państwa. Równocześnie podkreśla, że to nie samorządy decydują o płacach nauczycieli. Wnioskujemy też, żeby pensje nauczycieli były wypłacane bezpośrednio z budżetu państwa - w formie dotacji celowej dla gmin, powiatów i województw.

informacje prasowe