Informacje prasowe

Pobierz
Zapraszamy na wydarzenia na stoisku polskich miast na WUF

W ramach Światowego Forum Miejskiego (WUF) od 26 do 30 czerwca w Katowicach organizacje samorządowe - Związek Miast Polskich, Unia Metropolii Polskich oraz Związek Miast Ukrainy - przygotowały wspólne stoisko dla miast z bogatym programem wydarzeń. Wspólna przestrzeń miast w strefie URBAN-EXPO, na wzór greckiej AGORY, ma być centrum, wokół którego toczyć się będzie konferencyjne życie miast.

informacje prasowe

Pobierz
ZMP apeluje o działania osłonowe i systemowe zmiany w energetyce

Nawet 5 mld zł mogą kosztować samorządy i sektor gospodarki komunalnej ostatnie podwyżki cen prądu – wynika z szacunków Związku Miast Polskich. Problemem są też ceny i dostępność węgla dla ciepłowni. Dlatego samorządowcy zwracają się do rządu o działania osłonowe oraz systemowe reformy w energetyce.

informacje prasowe

Pobierz
O zasobach miast i światowych celach zrównoważonego rozwoju na seminariach FRL

Zapraszamy na ostatnie już dwa seminaria Forum Rozwoju Lokalnego z cyklu spotkań przygotowujących do 11. Sesji Światowego Forum Miejskiego. Jedno będzie transmitowane z Wałbrzycha (9 czerwca) na temat ZASOBÓW MIAST. Gospodarzem tego seminarium będzie Wałbrzych, który jest modelowym przykładem przebudowy (w tym rewitalizacji) miasta, nastawionej na wykorzystywanie zasobów lokalnych w warunkach koniecznej restrukturyzacji. Drugie z Dzierżoniowa (10 czerwca). Proponujemy uczestnikom rozmowę na temat „WDRAŻANIE ŚWIATOWYCH CELÓW ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU NA POZIOMIE LOKALNYM”. Celem seminarium jest przybliżenie Światowych Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ oraz sposobów, w jakie są one wdrażane na poziomie lokalnym w miastach.

informacje prasowe

Pobierz
O finansowaniu rozwoju miast na seminarium FRL

Finansowanie rozwoju miast w warunkach destabilizacji będzie tematem kolejnego seminarium online Forum Rozwoju Lokalnego z cyklu przygotowującego nasze miasta do udziału w Światowym Forum Miejskim (WUF11) w czerwcu w Katowicach. Będzie to już trzecie spotkanie online, które przed Światowym Forum organizuje Związek Miast Polskich. Seminarium, na które zapraszamy 24 maja br., w godz. 10.00-12.00, będzie transmitowane ze studia z Zgierzu. Jego temat to finanse lokalne – ich dynamika, diagnoza obecnego stanu oraz wyzwania.

informacje prasowe

Pobierz
MIASTO JUTRA - DIALOG I WSPÓŁZARZĄDZANIE W CZASACH WIELU WYZWAŃ

Seminarium 11 maja br. - transmitowane ze studia w Gdyni - będzie poświęcone tematyce MIASTO JUTRA - DIALOG I WSPÓŁZARZĄDZANIE W CZASACH WIELU WYZWAŃ. Gospodarzem wydarzenia będzie Gdynia, która jest liderem społeczeństwa obywatelskiego. To kolejne seminarium online w ramach Forum Rozwoju Lokalnego – kolejne z cyklu przygotowujących polskie miasta do 11. sesji Światowego Forum Miejskiego. Światowe Forum Miejskie odbędzie się po raz pierwszy w Polsce, w Katowicach, w dniach 26-30 czerwca 2022 roku.

informacje prasowe

Pobierz
Współpraca zamiast konkurencji – ruszają EMPIRIE Sieci Wymiany Doświadczeń

Aby zamienić jeden udany projekt w wiele sukcesów, należy powtórzyć go wiele razy. Od kilku miesięcy intensywnie pracowaliśmy, aby stworzyć miejsce, w którym dziesiątki ekspertów i praktyków będzie mogło podzielić się wiedzą i doświadczeniem, aby setki projektów przekuć w tysiące sukcesów - dla dobra milionów mieszkańców i społeczności lokalnych. Tak powstały EMPIRIE Sieci Wymiany Doświadczeń, nowy projekt Związku Miast Polskich, który rusza już za kilka dni, w ramach realizowanego przez nas od 2019 roku projektu szkoleniowo-doradczego „Budowanie potencjału instytucjonalnego średnich i małych miast w Polsce na rzecz wdrażania skutecznych lokalnych polityk rozwoju”.

informacje prasowe

Pobierz
Samorządowcy apelują o rozsądek i odpowiedzialność

Środki z Funduszu Odbudowy i Zwiększenia Odporności Unii Europejskiej są niezbędne polskim miastom i gminom do dalszego wyrównywania poziomu życia mieszkańców do poziomu istniejącego w krajach Europy Zachodniej. Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza, Związek Miast Polskich i Ruch Samorządowy TAK! Dla Polski apelują do Premiera Mateusza Morawieckiego - w związku z wyrokiem TSUE z dnia 16 lutego 2022 r. - o bezzwłoczne usunięcie wszelkich przeszkód prawnych, które uniemożliwiają Komisji Europejskiej akceptację polskiego Krajowego Planu Odbudowy.

informacje prasowe

Pobierz
ZMP przygotowuje miasta do Światowego Forum Miejskiego w Katowicach

Od 26 do 30 czerwca br. w Katowicach będzie odbywać się 11. Sesja Światowego Forum Miejskiego. W ramach przygotowania miast do udziału w tym Forum, organizowanym pierwszy raz w Polsce, Związek Miast Polskich zaprasza na cykl seminariów w formule Forum Rozwoju Lokalnego (FRL). Pierwsze z nich, inauguracyjne, będzie mieć miejsce w Katowicach (Willa Goldsteinów) 11 lutego br. (piątek) od 11:00 do 13:00.

informacje prasowe

Pobierz
Petycja przeciwko "Lex Czarnek"

Związek Miast Polskich wspólnie z Unią Metropolii Polskich walczą od wielu miesięcy o to, aby tzw. Lex Czarnek nie wszedł w życie, podejmując różne własne działania i aktywności, a także włączając się w akcje, takie jak np. Wolna Szkoła. Projekt nowelizacji Prawa oświatowego zmniejsza wpływ wspólnot samorządowych - zarówno władz lokalnych, jak i rodziców - na pracę szkoły. Obecnie zachęcamy do podpisywania petycji - Zamach na polską szkołę!

informacje prasowe

Pobierz
O roli informacji w zarządzaniu rozwojem na seminarium FRL

Zapraszam na XXVI seminarium online odbywające się w ramach Forum Rozwoju Lokalnego (FRL) zatytułowane „Rola informacji w zarządzaniu rozwojem i współpracy interesariuszy – narzędzia MRL”, które odbędzie się 27 stycznia br. (czwartek) w godz. 10.00-13.00. W trakcie seminarium będziemy mówić o sytuacji społeczno-ekonomicznej w miastach bazując na danych z Monitora Rozwoju Lokalnego. Eksperci i doradcy ZMP zaprezentują raporty przygotowane w oparciu o produkty MRL pokazując procesy i zmiany wpływające na potencjał rozwoju.

informacje prasowe

Dokumenty

Pobierz
inne
Nasze drogie ciepło - Facebook
Pobierz
inne
Nasze drogie ciepło - informacja prasowa
Pobierz
inne
Perwomajsk - informacja o mieście
Pobierz
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks Wyborczy

Kalendarz wydarzeń

Marzec 2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej