Informacje prasowe

Pobierz
Program „Rozwój lokalny” – miasta wybrane

Krosno, Jelenia Góra, Konin, Biłgoraj, Ostrowiec Świętokrzyski, Włocławek, Grajewo, Jarocin, Kraśnik i Mielec to pierwsza dziesiątka najwyżej ocenionych zarysów projektów na liście rankingowej programu „Rozwój lokalny”, opublikowanej 19 grudnia br. Zarysy projektów z 54 miast zostały wybrane przez Komitet ds. Wyboru Projektów programu „Rozwój lokalny”, finansowanego ze środków Funduszy norweskich i EOG 2014–2021, do drugiego etapu naboru programu. Do pierwszego etapu naboru zgłoszono 213 projektów. Komitet podjął decyzję na podstawie rekomendacji ekspertów oceniających i zdecydował także o umieszczeniu 13 zarysów projektów na liście rezerwowej.

informacje prasowe

Pobierz
Samorządowcy z miast w Senacie RP

W wyniku ostatnich wyborów parlamentarnych wzmocniło się znacząco lobby samorządowe w Senacie RP. Podczas posiedzenia Zarządu Związku Miast Polskich 18 października w Warszawie zostały przyjęte priorytety legislacyjne na początek nowej kadencji parlamentarnej. Niektóre propozycje omówili w trakcie poprzedzającej posiedzenie konferencji prasowej senatorowie RP związani z ZMP – Zygmunt Frankiewicz i Wadim Tyszkiewicz. Dotyczą one m.in. finansów JST, wprowadzenie ustawy metropolitalnej/aglomeracyjnej, zmiany ustrojowe zwiększające uprawnienia mieszkańców wspólnot lokalnych oraz zwiększające uprawnienia organizacji zrzeszających samorządy.

informacje prasowe

Pobierz
Wspólna kampania miast i ZMP - Spotkajmy się na wyborach

Związek Miast Polskich zaprasza miasta do zaangażowania się w kampanię zachęcającą mieszkańców do głosowania - udział w wyborach to nie tylko obywatelski obowiązek, ale też świętowanie demokracji. Wybory parlamentarne odbędą się już za niespełna trzy tygodnie, w niedzielę, 13 października. 25 września br. przedstawiciele miast - Warszawy, Gliwic, Łodzi, Sopotu i Związku Miast Polskich zainaugurowali kampanię profrekwencyjną, w której zachęcali do głosowania mieszkańców i przypominali, że udział w wyborach to nie tylko obywatelski obowiązek, ale również świętowanie demokracji.

informacje prasowe

Pobierz
Potrzebna rzetelna debata o finansach JST

W ostatnim czasie, przede wszystkim w mediach, w związku z podwyżkami dla nauczycieli, toczy się nieobiektywna dyskusja, w której podkreśla się rosnące wpływy całego sektora publicznego z udziału w podatku PIT, a pomija szereg czynników, które pogarszają sytuację finansową samorządów, takich jak: wzrost wydatków inwestycyjnych, oświatowych, kosztów wykonywania usług publicznych, niedofinansowanie zadań zleconych czy ubytki w dochodach własnych gmin, będące wynikiem zmian ustawowych. Dlatego Strona Samorządowa Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego wystąpiła 26 czerwca do Premiera o pilne zorganizowanie spotkania poświęconego sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

informacje prasowe

Pobierz
Koalicja dla edukacji pisze do MEN

Koalicja dla edukacji przedstawia na koniec roku szkolnego Ministrowi Edukacji zestaw swoich postulatów i prosi o ich przeanalizowanie, a przede wszystkim pilne przygotowanie i wdrożenie rozwiązań, które pozwoliłyby na rozwiązanie wskazywanych problemów. To pierwszy, wspólny efekt pracy Kwadratowego Stołu – Koalicji dla edukacji, której głównym celem jest przygotowanie do września tego roku Raportu Polska Edukacja 2035 - założeń do modelu systemu oświaty. - Przez wieloletnie zaniedbania rządzących oraz po tak zwanych „reformach” firmowanych przez minister Zalewską polska oświata znalazła się w głębokim kryzysie i wymaga naprawy w praktycznie każdym aspekcie swojego funkcjonowania. Zapewnienie młodym Polakom rzetelnego wykształcenia, nauczycielom właściwych warunków pracy, a samorządom odpowiednich środków na realizację zadań oświatowych to kwestie najważniejsze i nierozerwalnie związane. Związek Miast Polskich nie ucieka od rzetelnej debaty w tych trudnych sprawach. Debaty Kwadratowego stołu jasno pokazały, że mamy w kraju szereg środowisk, którym leży na sercu prawdziwa reforma polskiej szkoły – mówi Zygmunt Frankiewicz, prezes Związku Miast Polskich.

informacje prasowe

Pobierz
Samorządowcy z ZMP chcą podwyżek dla nauczycieli

Związek Miast Polskich uważa za słuszne oczekiwania nauczycieli dotyczące wzrostu ich wynagrodzeń. Popierając postulaty związków zawodowych dotyczące podwyżek dla nauczycieli, apeluje o wspólną walkę o odpowiedni poziom finansowania oświaty z budżetu państwa. Równocześnie podkreśla, że to nie samorządy decydują o płacach nauczycieli. Wnioskujemy też, żeby pensje nauczycieli były wypłacane bezpośrednio z budżetu państwa - w formie dotacji celowej dla gmin, powiatów i województw.

informacje prasowe

Pobierz
Nowy model wynagradzania pracowników samorządowych

Związek Miast Polskich przygotował projekt ustawy wprowadzającej przejrzyste i zrozumiałe zasady wynagradzania osób kierujących jednostkami samorządu terytorialnego. Uważamy, że w Polsce można w sposób otwarty i uczciwy rozmawiać z obywatelami na temat zarobków osób pełniących ważne funkcje publiczne. Oszczędności na wynagrodzeniach są bowiem w skali budżetów samorządów mikroskopijne, a straty, do których może prowadzić „negatywna selekcja” kandydatów na urzędy prezydentów, burmistrzów i wójtów, potencjalnie gigantyczne.

informacje prasowe

Pobierz
Zaproszenie - Samorządowcy pożegnają Śp. Pawła Adamowicza w Gdańsku

Informujemy, że jutro, 18 stycznia br., w Sali BHP (ul. ks. Jerzego Popiełuszki 6, wejście z Placu Solidarności, obok pomnika i Europejskiego Centrum Solidarności, przez dawną bramę Stoczni Gdańskiej ), od godz. 15.00 do 17.00, odbędzie się wspólne spotkanie, na którym środowisko samorządowe pożegnana Śp. Pawła Adamowicza, prezydenta Gdańska, w przeddzień Jego pogrzebu.

komunikat prasowy ZMP

Pobierz
Sto lat ZMP - wspólny obraz pamięci

Nie byłoby niepodległej Polski bez silnych i gospodarnych miast. W 100. rocznicę odbudowy samorządu terytorialnego i utworzenia Związku Miast Polskich włączamy się w obchody stulecia Niepodległej Rzeczpospolitej. Z tej okazji wydaliśmy publikację „Sto lat Związku Miast Polskich 1917-2018” autorstwa Bogdana Mościckiego oraz przygotowaliśmy publicznie dostępną platformę informacyjno-edukacyjną „Miasta polskie w Niepodległej (1917-2018)”, która powstała na podstawie materiałów nadesłanych z miast i ich instytucji. Działania te dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach projektu „Związek Miast Polskich i miasta w odbudowie niepodległości”.

informacje prasowe

Pobierz
Podsumowanie kampanii edukacyjnej ZMP „Sam urządzaj swoje miasto"

Podsumowanie wspólnej akcji samorządowej, kampanii edukacyjnej "Sam urządzaj swoje miasto".

informacje prasowe

Dokumenty

Pobierz
inne
Nasze drogie ciepło - Facebook
Pobierz
inne
Nasze drogie ciepło - informacja prasowa
Pobierz
inne
Perwomajsk - informacja o mieście
Pobierz
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks Wyborczy

Kalendarz wydarzeń

Marzec 2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej