Informacje prasowe

Pobierz
Apel prezydentów i burmistrzów miast na Dzień Tolerancji

16 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Tolerancji. Specjalny apel w sprawie poszanowania zasad równości i tolerancji wystosowali dziś prezydenci i burmistrzowie polskich oraz zagranicznych miast. We wspólnych tegorocznych obchodach Międzynarodowego Dnia Tolerancji biorą udział m.in. miasta zrzeszone w Związku Miast Polskich, członkowie Unii Metropolii Polskich im. P. Adamowicza oraz Samorządów dla Polski.

informacje prasowe

Pobierz
O partnerstwie i współpracy na Forum Rozwoju Lokalnego

Współpraca pomiędzy JST tworzącymi obszary funkcjonalne oraz korzyści płynące z podejmowania wspólnych, zintegrowanych działań będą tematem kolejnego seminarium Forum Rozwoju Lokalnego, które odbędzie się w najbliższy czwartek 12 listopada br. (od godz. 10.00 do 13.00) pod nazwą: „Partnerstwo i współpraca JST jako czynnik rozwoju lokalnego. Nowe możliwości po nowelizacji ustawy”.

informacje prasowe

Pobierz
Na Komisji Wspólnej o oświacie i koronawirusie

Samorządowcy wnoszą o pilne spotkanie z nowym ministrem edukacji i nauki, Przemysławem Czarnkiem, by przedstawić mu sytuację oświaty z samorządowego punktu widzenia. Są też zaniepokojeni niektórymi działaniami nowego ministra, który powołał np. stałą Radę Konsultacyjną ds. Bezpieczeństwa w Edukacji; w jej skład weszli przedstawiciele wielu gremiów: ministerstwa, kuratoriów oświaty, Głównego Inspektora Sanitarnego czy rodziców, nie ma w niej jednak ani jednego przedstawiciela samorządu terytorialnego (czy innych organów prowadzących szkoły).

informacje prasowe

Pobierz
Związek Miast Polskich uruchamia nowy serwis internetowy - FRL

Nowa strona internetowa - przygotowywana przez Związek Miast Polskich - pod adresem www.Forum-Rozwoju-Lokalnego.pl jest platformą wiedzy i praktyki samorządowej, na której omawia się i wyjaśnia tematykę dotyczącą wewnętrznych potencjałów gmin oraz promuje nowe rozwiązania sprzyjające rozwojowi polskich miast. Strona przedstawia konkretne narzędzia przygotowane dla samorządów oraz etapy prac nad modelem zintegrowanego zarządzania rozwojem lokalnym. Pełni funkcję biblioteki dla miast, jest bazą wiedzy i informacji, zawiera rozbudowany zbiór materiałów video, prezentacji i publikacji.

informacje prasowe

Pobierz
O zielonym ładzie w miastach na seminarium Forum Rozwoju Lokalnego

Budowa potencjału wewnętrznego miast poprzez zintegrowane zarządzanie środowiskiem, energią i odpadami będzie tematem kolejnego bezpłatnego seminarium online w ramach Forum Rozwoju Lokalnego. X seminarium online pt. „Transformacja miast w kierunku Zielonego Ładu. Budowa potencjału wewnętrznego miast poprzez zintegrowane zarządzanie środowiskiem, energią i odpadami” odbędzie się 22 października br.

informacje prasowe

Pobierz
O finansach miast na seminarium Forum Rozwoju Lokalnego

„Ocena obecnej i przyszłej sytuacji finansowej miast” będzie tematem ósmego już z seminarium online z cyklu „Uruchomienie endogennych potencjałów warunkiem rozwoju małych i średnich miast w Polsce”, poświęconego wewnętrznym potencjałom rozwoju małych i średnich miast w Polsce, na które zapraszamy 17 września.

informacje prasowe

Pobierz
O markowym mieście na seminarium Forum Rozwoju Lokalnego

Związek Miast Polskich zaprasza w ramach Forum Rozwoju Lokalnego (FRL) na kolejne VII seminarium online z cyklu „Uruchomienie endogennych potencjałów warunkiem rozwoju małych i średnich miast w Polsce” pod tytułem „Markowe miasto. Jak rozwijać i promować wewnętrzny potencjał miasta?”, które odbędzie się 27 i 28 sierpnia br.

informacje prasowe

Pobierz
Konkurs Samorządowy Lider Zarządzania 2020 – Samorząd jako pracodawca

Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego niezależnie od ich wielkości, a także dla ich jednostek organizacyjnych i podmiotów zależnych, które dostarczają usługi publiczne (z minimum 50% udziałem samorządu). Chodzi nam przede wszystkim o znalezienie nowych rozwiązań z zakresu kultury organizacyjnej sprzyjających podnoszeniu motywacji pracowników.

informacje prasowe

Pobierz
O wodzie na Forum Rozwoju Lokalnego

W Polsce zasoby wody są szczuplejsze niż średnia w Europie przypadająca na jednego mieszkańca, dlatego bardzo istotnym elementem zarządzania wodami jest ich ochrona poprzez skuteczne ograniczanie zanieczyszczeń oraz przywracanie jakości wód. Podczas seminarium będziemy rozmawiać o lokalnej gospodarce wodnej, wodzie w przestrzeni miasta. Zapoznamy się z doświadczeniami Bydgoszczy, Kalisza, Skierniewic i Wrocławia w zarządzaniu zasobami wodnymi.

informacje prasowe

Pobierz
O finansach na Forum Rozwoju Lokalnego

Zapraszamy do udziału w piątym seminarium online w ramach Forum Rozwoju Lokalnego, które odbędzie się 18 czerwca. Podczas tego otwartego seminarium, zorganizowanego przez Związek Miast Polskich, będziemy rozmawiać o możliwościach rozwoju lokalnego w trudnej sytuacji finansowej. Seminarium należy do cyklu „Uruchomienie endogennych potencjałów warunkiem rozwoju małych i średnich miast w Polsce”.

informacje prasowe

Dokumenty

Pobierz
inne
Nasze drogie ciepło - Facebook
Pobierz
inne
Nasze drogie ciepło - informacja prasowa
Pobierz
inne
Perwomajsk - informacja o mieście
Pobierz
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks Wyborczy

Kalendarz wydarzeń

Marzec 2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej