Informacje prasowe

Pobierz
Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

Związek Miast Polskich włącza się w obchody i zaprasza miasta do celebrowania jutrzejszego Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka. Zachęca m.in. do wykorzystania spotu wideo, który powstał na zlecenie Związku, oraz innych przygotowanych na tę okazję materiałów.

informacje prasowe

Pobierz
Wolna szkoła

30 listopada do Sejmu trafił pierwszy z dwóch rządowych projektów, które uderzają w polską edukację, podporządkowują szkoły kuratorom, odbierając rodzicom, uczniom i wspólnotom lokalnym wpływ na to, co się dzieje w szkole. Głosowanie nad nimi planowane na 9 grudnia zostało nagle zdjęte z porządku obrad. Wszystko wskazuje na to, że trafi pod obrady na kolejnym posiedzeniu przed świętami Bożego Narodzenia. Organizacje społeczne, samorządowcy, związki nauczycielskie i stowarzyszenia oświatowe, rodzicielskie i uczniowskie od kilku miesięcy apelują o wycofanie się rządu z planów centralizacji i upartyjnienia polskiej szkoły.

informacje prasowe

Pobierz
O wsparciu unijnym dla miast na Forum Rozwoju Lokalnego

Zapraszam na XXV seminarium online odbywające się w ramach Forum Rozwoju Lokalnego (FRL) tym razem zatytułowane „Polityki horyzontalne i sektorowe UE - programy i inicjatywy KE dedykowane miastom”, które odbędzie się jutro, w czwartek 25 listopada br. od godz. 10.00 do 13.30. Podczas spotkania przedstawimy szereg programów, inicjatyw oraz misji dedykowanych bezpośrednio miastom w ramach polityk horyzontalnych i sektorowych UE.

informacje prasowe

Pobierz
O zrównoważonej mobilności miejskiej na Forum Rozwoju Lokalnego

Zapraszamy na XXIV seminarium online odbywające się w ramach Forum Rozwoju Lokalnego (FRL) pt. „Zrównoważona mobilność miejska jako czynnik rozwoju miasta”, które odbędzie się 28 października br. w godz. 10.00-13.30. W trakcie seminarium będziemy mówić o problemach, z jakimi mierzą się współczesne miasta, m.in. zatłoczonych ulic i niewystarczającego bezpieczeństwa drogowego, hałasu, zanieczyszczenia powietrza.

informacje prasowe

Pobierz
16 miast podpisało w Poznaniu Europejską Kartę Równości

W trakcie Europejskiego Forum Samorządowego – Local Trends 2021, Rada Gmin i Regionów Europy (CEMR) oraz Związek Miast Polskich (ZMP) 11 października 2021 r. zorganizowały ceremonię, podczas której prezydenci i burmistrzowie 16 polskich miast podpisali Europejską Kartę Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym. Dołączyli oni w ten sposób do prawie 2 tysięcy samorządów w całej Europie.

informacje prasowe

Pobierz
Zaproszenie na Local Trends i ceremonię podpisania Europejskiej Karty Równości

Podczas Local Trends – Europejskiego Forum Samorządowego w Poznaniu, 11-12 października, odbędą się dyskusje na temat największych wyzwań, przed którymi obecnie stoją samorządy lokalne, czyli walki ze skutkami pandemii i konsekwencjami kryzysu klimatycznego. Pierwszego dnia będzie miała miejsce także ceremonia podpisania przez polskie miasta Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym przygotowana przez Radę Gmin i Regionów Europy (CEMR) i Związek Miast Polskich (ZMP).

informacje prasowe

Pobierz
Po Zarządzie ZMP w Krakowie

Podczas posiedzenia 24 września br. w Krakowie członkowie Zarządu ZMP podjęli stanowiska m.in. w sprawie dochodów JST w kontekście „Polskiego Ładu”, ustawy wdrożeniowej m.in. KPO i kryzysu uchodźstwa. Zarząd Związku negatywnie zaopiniował nowelizację ustawy o dochodach JST, uchwaloną przez Sejm RP 17 września br. na podstawie zawartego w druku 1531 rządowego projektu ustawy o „wsparciu” JST w związku z programem „Polski Ład”.

informacje prasowe

Pobierz
O funduszach unijnych i KPO na Forum Rozwoju Lokalnego (FRL)

Zapraszamy do udziału w kolejnym, bezpłatnym seminarium Forum Rozwoju Lokalnego online, 30 września (czwartek) od godz. 10.00 do 14.00, którego tematem będzie - „Finansowanie Rozwoju Terytorialnego z funduszy UE 2021-2027 oraz Krajowego Planu Odbudowy”.

informacje prasowe

Pobierz
O transformacji energetycznej po raz drugi na Forum Rozwoju Lokalnego

Związek Miast Polskich zaprasza na kolejne XXII seminarium online Forum Rozwoju Lokalnego (FRL) pt. „Transformacja energetyczna polskich miast II”, które odbędzie się 9 września br. Obecnie przed miastami stoją bowiem ogromne wyzwania w zakresie energetyki, ochrony środowiska i klimatu. Coraz bardziej zauważalne są zmiany klimatu, a także zła jakość powietrza, z którą miasta muszą się zmierzyć. Dlatego samorządy muszą szukać rozwiązań w obszarze odnawialnych, czystych i zielonych technologii. Ważne jest to, aby rozwiązania te wykorzystywały i uruchamiały lokalny potencjał miast.

informacje prasowe

Pobierz
Kategoryczny protest przeciwko rządowym zmianom w Prawie oświatowym

Związek Miast Polskich w stanowisku podjętym podczas posiedzenia Zarządu ZMP w Tarnowie, 27 sierpnia br. , kategorycznie protestuje przeciwko resortowemu projektowi zmian w Prawie oświatowym, które ignorują fakt, że – zgodnie z ustawami ustrojowymi – edukacja jest zadaniem własnym gmin i powiatów.

informacje prasowe

Dokumenty

Pobierz
inne
Nasze drogie ciepło - Facebook
Pobierz
inne
Nasze drogie ciepło - informacja prasowa
Pobierz
inne
Perwomajsk - informacja o mieście
Pobierz
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks Wyborczy

Kalendarz wydarzeń

Marzec 2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej