Informacje prasowe

Pobierz
Po posiedzeniu Zarządu ZMP - 14 kwietnia 2021 r.

Podczas posiedzenia 14 kwietnia br. Zarząd ZMP przyjął stanowiska w sprawie: sytuacji polskiego ciepłownictwa, konieczności uszczelnienia systemu zagospodarowania odpadów komunalnych, bezpodstawnych zarzutów sztucznego zawyżania stawek opłat za wodę i ścieki, systemowej reformy podatku od nieruchomości oraz działalności leczniczej.

informacje prasowe

Pobierz
O Krajowej Polityce Miejskiej 2030 na Forum Rozwoju Lokalnego

Związek Miast Polskich zaprasza 8 kwietnia br. (godz.10.00-13.00) na kolejne seminarium Forum Rozwoju Lokalnego online, które tym razem będzie poświęcone aktualnemu stanowi prac nad Krajową Polityka Miejską 2030 (KPM2030). W ten sposób zostanie zainicjowana szeroka dyskusja nad KPM, do której zostały zaproszone wszystkie miasta. XVIII Seminarium Forum Rozwoju Lokalnego pt. „Krajowa Polityka Miejska 2030 a rola samorządu lokalnego w jej tworzeniu i wdrażaniu” odbywa się w ramach cyklu „Uruchomienie endogennych potencjałów warunkiem rozwoju małych i średnich miast w Polsce”.

informacje prasowe

Pobierz
Budujemy odporność miast i gmin - ZMP wspiera współpracę i partnerstwo JST

Opracowany został właśnie pierwszy z raportów diagnostycznych dla 38 partnerstw miast i gmin, uczestniczących w pilotażowym projekcie Centrum Wsparcia Doradczego. ZMP prowadzi go na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Od kilku miesięcy doradztwem objętych jest ponad 370 gmin, borykających z problemami rozwojowymi. Pogłębiona i wszechstronna diagnoza, wykorzystująca zawansowane narzędzia technologiczne, badania społeczne i integrację dostępnych danych, to jeden ze znaków firmowych podejścia ZMP do strategicznego planowania rozwoju. Ta metodyka stosowana jest przez nas w działaniach doradczych dla samorządów.

informacje prasowe

Pobierz
ZMP aktywnie włącza się w debatę o polityce miejskiej

Aby Krajowa Polityka Miejska 2030 odzwierciedlała rzeczywiste oczekiwania miast, ZMP postanowił zebrać od miast członkowskich oraz miast zaangażowanych w realizację projektów realizowanych przez Związek uwagi i postulaty w formie wyzwań, oczekiwanych kierunków działań oraz pożądanych regulacji prawnych (ANKIETA – termin wypełnienia do 1 kwietnia br.).

informacje prasowe

Pobierz
O gospodarce odpadami na seminarium Forum Rozwoju Lokalnego

Gospodarka odpadami będzie tematem najbliższego siedemnastego już seminarium Forum Rozwoju Lokalnego, na które zaprasza Związek Miast Polskich 25 marca br. (10.00-13.00). To kolejne bezpłatne seminarium online z cyklu „Uruchomienie endogennych potencjałów warunkiem rozwoju małych i średnich miast w Polsce”. Jego tematem będzie „Gospodarka odpadami – zagrożenie czy szansa dla rozwoju lokalnego”.

informacje prasowe

Pobierz
Na Zgromadzeniu Ogólnym ZMP prezes Związku zaapelował o jedność i wspólnotę

25 lutego br. odbyło się doroczne Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich. Pierwszy raz w historii odbywało się w formule online, a więc jednocześnie we wszystkich miastach członkowskich Związku. Zgromadzenie było transmitowane ze studia w Poznaniu. Wzięło w nim udział 228 delegatów z miast oraz obserwatorzy i goście – przedstawiciele rządu, korporacji samorządowych, samorządowcy nie będący delegatami na Zgromadzenie oraz dziennikarze.

informacje prasowe

Pobierz
Zaproszenie na ZO ZMP online - podsumowanie 2020 roku i wyzwania na 2021 rok

Związek Miast Polskich 25 lutego br. organizuje w trybie nadzwyczajnym XLIV Zgromadzenie Ogólne ZMP online, na które Państwa zapraszamy. Chcąc uczestniczyć w tym wydarzeniu, należy się zarejestrować. Rejestracja jest aktywna do 20 lutego br. na stronie www.ZMPlive.pl. Trzeba wybrać „Zarejestruj się jako Uczestnik”, a potem w rubryce „Rodzaj uczestnika” - Media. Obrady będą transmitowane ze studia w Poznaniu w godzinach 10:00-15:00 na ww. stronie. Program Zgromadzenia Ogólnego w zasadniczej części wypełnią czynności statutowe, dotyczące przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności w 2020 roku, sprawozdania finansowego, budżetu Związku na rok 2021, a także uchwały o rezygnacji z waloryzacji składek członkowskich w bieżącym roku. Wśród tematów pojawią się też kwestie kierunków zmian w finansach samorządowych oraz prac nad aktualizacją Krajowej Polityki Miejskiej.

informacje prasowe

Pobierz
ZMP i UMP przeciwko centralizacji i wywłaszczaniu w ochronie zdrowia

- Centralizacja ochrony zdrowia jest całkowicie bezzasadna i przyniesie jedynie kolejne szkody w systemie - 12 lutego br. Związek Miast Polskich i Unia Metropolii Polskich podjęły wspólne stanowisko sprzeciwiajające się rządowym zapowiedziom centralizacji ochrony zdrowia. W opinii szefów obu organizacji, publiczne placówki ochrony zdrowia, które są własnością społeczności lokalnych i regionalnych, powinny pozostać w zakresie odpowiedzialności samorządu terytorialnego. Zmiany w organizacji systemu ochrony zdrowia muszą służyć przede wszystkim dobru pacjentów - mieszkańców.

informacje prasowe

Pobierz
O transformacji energetycznej polskich miast na Forum Rozwoju Lokalnego

Czy samowystarczalność energetyczna gmin jest możliwa ? O tym m.in. będziemy rozmawiać podczas XVI seminarium online Forum Rozwoju Lokalnego (FRL) 18 lutego br. od godz. 10.00 do 14.00. Zapraszamy do rejestracji i oglądania transmisji. Seminarium „Transformacja energetyczna polskich miast” to kolejne seminarium on-line z cyklu „Uruchomienie endogennych potencjałów warunkiem rozwoju małych i średnich miast w Polsce” organizowane jest przez Związek Miast Polskich organizuje w ramach FRL. 

informacje prasowe

Pobierz
Z Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Kwestie organizacyjne związane z organizacją szczepień, a także wnioski strony samorządowej o zamianę rządowych programów na subwencje to główne tematy styczniowego posiedzenia KWRST, które odbyło się 27 stycznia br.

informacje prasowe

Dokumenty

Pobierz
inne
Nasze drogie ciepło - Facebook
Pobierz
inne
Nasze drogie ciepło - informacja prasowa
Pobierz
inne
Perwomajsk - informacja o mieście
Pobierz
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks Wyborczy

Kalendarz wydarzeń

Marzec 2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej